Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilstandsrapport: Høsten kommer!

Veksttorget er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Møre og Romsdal: Nedsviing av potetriset før opptaking i Sunndal. Foto: Frode Grønmyr

Troms og Finnmark: Det snør på toppene

Høsten er definitivt kommet, og vi ser de første gule bladene i skogen. Det har vært perioder med vind, og den første snøen på fjelltoppene har kommet og tint igjen.

Det meldes om god ettervekst etter første slått, og det ser bra ut med avling på andreslåtten, som er i full gang. Det er fremdeles kyr ute på beite, og sauesankinga er i gang, både lengst nord og øst i Finnmark, og sørover i Troms. Lammene ser stort sett fine ut, tross en dårlig start på sommeren mange steder.

Jordbærsesongen på hell, men en del av avlinga på friland er ødelagt av regn. Rips, bringebær og solbær plukkes i disse dager og vi venter på stikkelsbæra i Sør-Troms. Poteten er ikke helt klar for opptak, men potetriset har fått kjenne frost i dalene og på indre strøk.

Ellen Reiersen, NLR Nord-Norge

Nordland: Fortsatt krevende innhøsting

Ustabile værforhold også siste uka der oppholdsvær den ene dagen avløses av regn den neste, har gjort grashøstinga til en ekstra krevende øvelse for den jevne nordlandsbonde. I bestrebelsene etter å få berget inn en svært god og kjærkommen 2. slått, etter dårlig 1. slått i kyststrøkene, er det mange som har presset grensene for døgnrytme og arbeidstid, tålmodighet og jordas bæreevne. Det har noen steder satt sine tydelige spor på tyngre jord, og resten av denne marka trenger mer enn 1 dag oppholdsvær for å berges i hus.

Det rapporteres om gode høstvekter på de første lofotlam som er kommet ned fra fjellet. For den riktige gourmet er sjansen også god for å spisse festmiddager med kantarell og steinsopp, mens moltedesserten kan det nok bli mindre å se til utover vinteren.

Treskinga har så vidt startet Sømna og Brønnøy lengst i sør, der størsteparten av fylkets kornproduksjon foregår.

Gunnar Jarle Forbord, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Høsten kommer!

Nå begynner høsten å merkes i Trøndelag, selv om den siste uka har vært sommerlig med mye fint vær. Vi har en stor geografisk variasjon så noen grovforprodusenter har benyttet finværet til å gjøre seg ferdig med andreslåtten, mens andre har gjort unna tredjeslåtten.

På tross av mye doggfelling og lite vind har det blitt tresket veldig mye den siste uka. Avlingene varierer veldig mye i fylket, men det skal bli spennende å se hvordan det blir til slutt når alt har kommet i hus. Mange har også benyttet anledningen til å få høstkveita i jorda.

Det litt «stille før stormen» når det gjelder opptaking av lagringspotet. Resultatene av graveprøvene har ikke kommet enda, men det ser ut til å bli et bra år på tross av store variasjoner. Gulrotopptakinga er i gang og også her varierer avlingene en god del.

Magne Hårstad, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Stor aktivitet

Tredjeslåtten er no i full gang på Nordvestlandet. Etter nokre veker med relativt fuktig ver, fekk vi no denne veka brukbart innhaustingsver.

Annonse

Korntreskinga er godt i gang, med jamt over greie avlingar. Opptakinga av lagringspotetene har kome godt i gang. Gulrotopptakinga på Smøla har også så smått starta.

Mange grovfôrprodusentar gjødsla i år på att etter andreslåtten for om mogeleg å skaffe meir vinterfôr til eiga besetning, eller for å kunne bidra i dugnaden med å skaffe grovfôr til kriseråka kollegaer. No vert det nok ikkje noko storavling på tredjeslåtten, men vi får inn meldingar om bønder som no har rundballar å selje. Dei fleste har nok allereie kjøparar på overskotsforet.

I alle fall, det er no stor aktivitet med grashausting rundt om på bygdene. Vermeldingane gjev også håp om brukbart fortørkingsver inn i helga. Truleg vil mykje av tredjeslåtten vere gjennomført i løpet av helga. Då vil det etter kvart vere mogeleg å få ein oversikt over kor mykje grovfôr som kan sendast aust om fjella frå Nordvestlandet.

I jordbæråkrane er no mesteparten av førebuingsarbeidet til vinteren no gjennomført. I bringebærfelta er det utskjering og oppbinding som står for tur.

Jon G. Lied, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Alt er hausteklart

Haustfargane kjem. Det gjeld også for masse fin frukt som blir hausta. Ein solrik og varm sommar har gjeve skinande raude kinn på epla og frukta smakar særs søtt. Plukking er ferdig og bringebærhekkane i ferd med og bli klargjort for vinteren med utskjering og oppbinding. Pære og plommer er på hell og eplehausting går føre seg for fullt. Etter ein uendeleg sommar modnar alle fruktsortar meir på likt. Det er særs travle tider for bonden og dei gode hjelparane. Mange husdyrbruk med knapt med fôr tek no tredjeslåtten. Avlinga er bra, men det er utfordringar med fortørking mellom regnbyene. Sauer og lam blir henta ned frå fjellet og kyr går høgdrektige før kalving. Jaktsesong for rein og hjort er i gong. Det er tid for å fylla opp matlagera for vinteren, slik generasjonar før oss har gjort i alle år. Ein må også sikra seg nok ved. Ikkje berre eitt å tenkja på for verken by eller land.

Marianne Bøthun, Norsk Landbruksrådgiving Vest

Rogaland og Agder: Fin vekstperiode

Det har vore ein særs fin vekstperiode på Sør-Vestlandet sidan byrjinga av august. Dette betyr at grasveksten har vore særs bra, og det er avvikla både tredje- og fjerdeslått. I desse dager vert det hausta mykje tredjeslått, og det rapporteres om store avlinger på mellom 300–400 kg tørrstoff/daa. Altså avlingsnivå til ein tredjeslått som er meir enn dobbelt i høve til eit normalt år. Dette vil vera med på å retta opp mykje av avlingstapet.

Vi er i full gang med uttak av grovfôrprøvar, og kvaliteten av første siloslått er tørr 30 til vel 40 prosent tørrstoff. I tillegg mykje bra kvalitet med omsyn til energikonsentrasjon og protein.

Ragnvald Gramstad, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Østlandet: Tørka har styrket samholdet

Tørka i sommer har styrket samholdet i bygdene. Det er satt i gang mange fellestiltak i hele landet for å sikre halm og gras til de tørkerammede områdene. Bøndene har samarbeidet med nabobruk og med kollegaer i andre landsdeler, også på tvers av produksjoner. Dette har hatt ringvirkninger helt inn i fjøsene hvor dyra er sikret vinterfôr også for denne sesongen.

Etter en litt mer nedbørsrik periode kom grasveksten i gang igjen, men sisteslåtten blir mange steder ikke stort mer enn ett oppsop av kort gras. Treskerværet er flott om dagen, det er tørre kjøreforhold ute på åkrene og tørt korn. Dette kan kanskje være ett lite lyspunkt i en ellers svært mager kornsesong, der mange melder om godt under halv normalavling. De fine værforholdene gjør også at flere enn normalt er i gang med å så høstkornet.

Steinar Velten, NLR Øst

Fjellregionen: Sein andreslått

Nå der sommeren på hell. Her i fjellbygdene holder en på med en sein andreslått. Snart skal også mandelpotetene opp av jorda. Sommeren var som andre steder i Sør-Norge veldig tørr og varm, og grasavlingene var noe mindre enn normalt. Her i de tørreste strøka av landet har bøndene lært seg at for å få gode avlinger må det vannes. Dei fleste har vanningsanlegg, så en berga noenlunde grasavlingene her. Beite i fjellet var dårlig på forsommeren. Regnet kom i begynnelsen av august og da ble det grønt å frist beite. I disse dager er det dyresanking. Både sau og ku ser ut til å være i bra hold.

Leif Martin Svisdal, NLR Innlandet

Neste artikkel

Hvordan overlever småkrypene vinteren?