Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pristilpassing på mjølk gir lågare utbetaling til geitebøndene

Geitemjølkprodusentane vil få litt mindre, og kumjølkprodusentane litt meir når Tine helt fram med å tilpasse utbetalingsprisen på mjølk.

Tine vil utjamne mjølkeprisen. Illustrasjonsfoto: Bjarne Bekkeheien Aase

– Forbrukar vil ikkje merke nokon forskjell som følgje av denne endringa. Ku- og geitemjølk vil verte vidareselt til industrien til same pris som tidlegare, seier Jonny Ødegård, konserndirektør i Tine rådgiving og medlem.

Geitemjølk er dyrare

Tysdag publiserte Tine ei pressemelding om at dei vil halde fram tilpassinga i utbetalingsprisen på geit- og kumjølk fordi prisane har vorte ulike over tid. I dag får geitemjølkprodusentane i snitt 1,25 kr meir per liter mjølk enn kumjølkprodusentane. Difor har Tine vedteke å redusere både elitemjølktillegget og tillegget for lågt innhald av frie feittsyrer med 10 øre. Konserndirektøren svarar i ein sms at Tine er opptekne av likebehandling av alle leverandørar, og difor har vedteke å redusere ulikskapen i prisen mellom geitemjølk og kumjølk.

– Denne endringa fører til ein likare pris på ku- og geitemjølk. Som konsekvens vil det verte lågare utbetalingspris til produsentane av geitemjølk, og litt høgare til kumjølkprodusentane, uttaler Ødegård.

Annonse

Sjå pressemeldinga under:

Over tid har det utviklet seg en prisforskjell mellom gjennomsnittlig utbetalingspris ku- og geitemelk. TINE har de siste arbeidet for å gradvis redusere denne forskjellen. Fra første mars 2019 reduseres to av de ekstra tilleggene til geitemelk ytterligere.

Det er felles målpris for ku- og geitemelk. Basisprisen er også lik, men kvalitetstilleggene er ulike. Det betyr at gjennomsnittlig utbetalingspris til produsentene av kumelk og geitemelk blir ulik. I dag er denne forskjellen 1,25 kr pr liter i geitemelkas favør.

Elitemelktillegget for geitemelk er i dag 50 øre/l, mens det for kumelk er 30 øre/l. Det ytes også et ekstra tillegg for lavt innhold av frie fettsyrer i geitemelk. I tillegg er tørrstoffbetaling i geitemelk i gjennomsnitt 119 øre/l, men tilsvarende for kumelk er 32 øre/l.

Styret har vedtatt å redusere elitemelktillegget med 10 øre/l og tillegget for lavt innhold av frie fettsyrer i geitemelk redusert med 10 øre/l. Ny sats for elitemelktillegget for geitemelk blir på 40 øre/l og tillegget for lavt innhold av frie fettsyrer i geitemelk blir 10 øre/l. Endringen vil gjøres gjeldende fra 1. mars i 2019.

Styret kan vedta eventuelle prisjusteringer gjennom året dersom målpris, kvalitetsbetaling eller andre forhold endrer seg.

Neste artikkel

Bare Sp utenfor i norsk klimaavtale med EU