Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilliten til politiet øker

Folks tillit til politiet øker for annet år på rad. Det viser at politireformen har virket, mener statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg, politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Statsminister Erna Solberg, politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Senterpartiet bør merke seg disse tallene, ifølge Solberg.

En ny innbyggerundersøkelse viser nemlig at 82 prosent av de spurte nå har svært høy eller ganske høy tillit til politiet i Norge, opp 3 prosentpoeng fra 2019.

Andelen har økt to år på rad og ligger nå på det høyeste nivået som er registrert siden politireformen ble vedtatt i 2015.

– Vi opplever nå at det arbeidet vi har gjort for å styrke politiet, og det arbeidet vi har gjort med politireformen, faktisk blant folk gir enda større tillit til politiet, sier Solberg til NTB.

Men tilliten var enda høyere før reformen. I 2014 sa 89 prosent av de spurte at de hadde tillit til politiet.

Lokale variasjoner

Politidirektør Benedicte Bjørnland mener økningen de to siste årene kan forklares med et kvalitetsløft på etterforskningssiden, styrket beredskap og økt bemanning.

– I sum tror vi at det bygger tillit. Og så er vi ganske åpne om at alt ikke bare er bra heller. Det er dilemmaer i de utfordringene vi møter, sier Bjørnland til NTB.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) påpeker at tilliten er lavere på noen mindre steder. I små kommuner med færre enn 5.000 innbyggere ligger andelen på 76 prosent. Inndelt etter politidistrikt er andelen lavest i Finnmark, der 73 prosent av de spurte sier de har tillit til politiet.

– Men det som er bekymringsfullt, er når noen går til valg på å skru klokka tilbake. Når noen skal reversere og har tenkt å skrote det arbeidet som nå er gjort, i troen på at flere lensmannskontorer og kontoradresser skal gjøre jobben. Slik er det ikke. Det vet alle som har vært ute i politiet, sier Mæland.

– Så er det helt riktig at det er noen svakheter. Reformen er ikke perfekt. Den har vært smertefull, understreker hun.

Annonse

Kritisk rapport

I fjor konkluderte en evaluering av politireformen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med at «oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet».

I rapporten fikk Justis- og beredskapsdepartementet og politiet også kritikk for ikke å ha stilt med økonomiske ressurser nok til å nå de ambisiøse målene i reformen.

Men i 2021 styrkes politibudsjettet med 578 millioner kroner. Og det meste av dette skal gå til å styrke de geografiske driftsenhetene.

Ifølge Bjørnland er dette en helt riktig justering nå.

– Det betyr ikke at det skal åpnes et bitte lite lensmannskontor ute på et lite nes. Men det betyr at de geografiske driftsenhetene i politiet skal få godene som nå kommer, sier politidirektøren til NTB.

Stor undersøkelse

Politiets innbyggerundersøkelse ble gjennomført fra august til november i fjor og bygger på intervjuer med 8.000 personer.

I undersøkelsen kommer det også fram at 94 prosent av de spurte føler seg trygge der de bor og ferdes. Dette er uendret fra 2019.

Folk er også gjennomgående mindre bekymret for å bli utsatt for kriminalitet enn i 2019. Det folk er mest bekymret for at de kan bli utsatt for, er nettkriminalitet, identitetstyveri og trafikkfarlige hendelser.

Flere enn før mener også at politiet er synlig i nærområdet og raskt til stede ved akutt behov.

(©NTB)

Neste artikkel

Sender norsk råstoff til Danmark for å lage kyllingpølse som skal selges i Norge