Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbakeblikk: Nydyrkingsbølge i nord

I 1960 begynte jordbruket å krympe i Troms, men ikke i Lyngen.

Pollfjellet i Lyngen i Troms. Foto: Oskar Puschmann
Pollfjellet i Lyngen i Troms. Foto: Oskar Puschmann

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Da Lindahl i 1885 reiste rundt i Lyngen kommune på jakt etter storslagne motiv, visste han lite hva framtida i distriktet ville by på. Ved Heiskelskogen stoppet han der grusveien fra Lyngseidet lå, omgitt av løvskog og med Pollfjellet ruvende i bakkant; En tynn kultursnor gjennom såkalt «urørt» villmark.

Annonse

Utover første halvdel av 1900-tallet opplevde store deler av Troms atter en ny stor nydyrkingsbølge, og mang en myr og bjørkeskog ble omskapt til eng og kulturbeite. Så fra ca. 1960 og utover, stilnet det mange steder gradvis av. Areal ble ofte brakklagt, småbruk fraflyttet, og naturen tok raskt tilbake det mennesket en kort stund hadde lånt. Men ikke overalt, og særlig ikke i Lyngen, hvor det stadig har pågått nyrydding.

I 2011 gikk 11 bønder hver sammen om et større nydyrkingsfelt. Først fikk hver av de 11 tildelt 50 dekar, og da det var oppdyrket, kunne 50 nye dekar stadig komme til. Dette viste at jordbruket i Lyngen fortsatt ble utvidet, og at flere bruk har valgt å styrke både sitt nåværende og fremtidige driftsgrunnlag.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Tømmerfløting og samfunnsutvikling