Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbakeblikk: Naturvern og samfunn i 50 år

– Tidvis må naturkvaliteter fremdeles vike for menneskelige bekvemmelighetsbehov, skriver Oskar Puschmann i dagens Tilbakeblikk.

Kurefjorden, Rygge kommune. Foto: Oskar Puschmann
Kurefjorden, Rygge kommune. Foto: Oskar Puschmann

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomi sitt prosjekt «Tilbakeblikk - norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres samarbeidspartnere.

I 2020 er det 50 år sidan Europarådet arrangerte det Europeiske naturvernåret. Utviklingen i de fleste Vest-Europeiske land hadde da hatt to tiår med en rivende oppsving, hvor særlig naturvernhensyn ofte ble glemt eller bevisst fortrengt. Målet med Naturvernåret var derfor å vekke forståelsen av naturvern, og hvorfor dette er særlig viktig i 1970. For som man sa den gang: «Naturvernproblemene angår oss alle, og de kan løses om vi forstår å bruke naturen uten å forbruke den».

Annonse

Veldig mye viktig har skjedd på disse 50 åra, men fortsatt hender det at lokalt viktige naturkvaliteter tidvis og stedvis må vike fordi menneskelige bekvemmelighetsbehov anses som viktigere.

Tilbakeblikks endringsbilder har flere ganger vist at natur fortsatt raskt kan påvirkes eller endres, også gjennom kun et tørt smell fra en ordførers klubbe. Heldigvis blir vi som samfunn stadig flinkere til å se naturens egenverdi, helhet og sammenhenger.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Den akademiske kampen om Galdhøpiggens erobring