Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbakeblikk: Koronatider og potetdyrking i Slottsparken

«Landets matforsyning var aldri truet våren 2020, og sånn sett var denne unntakstilstanden vesentlig annerledes enn både under første og andre verdenskrig».

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomis prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Annonse

Våren 2020 vil huskes for sin unntakstilstand både i Norge og resten av verden. Pandemien forårsaket av viruset Covid-19, førte til stenging av landets grenser samt at strenge smitteverns- og karanteneregler førte til en lammelse av næringsliv, skoler og de fleste tilvante sosiale interaksjoner.

Men heldigvis – landets matforsyning var aldri truet våren 2020, og sånn sett var denne unntakstilstanden vesentlig annerledes enn både under første og andre verdenskrig. Likevel har nok disse koronatider bidratt til en større refleksjon blant folk flest, om hvor mat og varer kommer fra, og ikke minst om vi bør bli langt mer selvberget som nasjon.

Historien har også vist at Norge alltid har vært gode på å finne løsninger i trange tider, og til å stå sammen. Dagens bilde er et eksempel. Da matmangelen under første verdenskrigs handelsblokader ble alvorlig for mange, tok kong Haakon i 1917 initiativ til å dyrke opp deler av Slottsparken. Førti mål ble omgjort til potetland, hvilket ga 800 tønner potet til hovedstadens mest trengende. Om så skulle bli tilfelle – vil dette enkelt kunne gjøres igjen.

Neste artikkel

Bama gjenåpner fabrikk etter korona-nedstengelse