Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbakeblikk: Innsatsen har lønt seg i Utvalgt kulturlandskap

UKL Leka er et skoleeksempel på hva engasjerte grunneiere og lokale ildsjeler kan få til, skriver Puschmann i dagens Tilbakeblikk.

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk bioøkonomi sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Utvalgte kulturlandskap (UKL) ble åpnet av kronprins Haakon Magnus 28. juni 2009. UKL har flere mål, blant annet å være referanseområde for landskaps- og kulturbevaring gjennom å holde tradisjonelle driftsformer og håndverksteknikker i hevd.

UKL Leka i Trøndelag er i så måte et skoleeksempel på hva engasjerte grunneiere og lokale ildsjeler kan få til. I løpet av 10 år er det her holdt kurs i steingjerdebygging, ljåslått og lyngbrenning, samt at store mengder løvkratt og gran er fjernet i verneområder, og langs vei og strandlinje. Hus er restaurert, ett utsiktshus er bygd, parkeringsplasser er kommet til og stier er anlagt for både joggere, turgåere og rullestolbrukere.

En kreativ søken etter finansiering har gitt midler fra både friluftsliv, Norsk Tipping, utvalgte naturtyper, verneområder, SMIL og RMP, samt vel 8 millioner fra UKL-sentralt. I spissen for arbeidet står kommunens egne Kristin Flora, med et stort hjerte for saken. Som følge av alt dette er UKL Leka i dag blitt en regional attraksjon med mange besøkende fra fjern og nær.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Her har tiden nærmest stått stille