Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbakeblikk: Fra løvskog til barskog

Stortinget bestemte seg for å taksere skog i åtte av de største skogfylkene i 1917. Nordland var ett av de fylkene, og hadde 130.000 hektar mer enn tidligere anslått.

Bildet viser frivillige i som planter gran i 1935. Foto: Lyder Kvantoland/Nordlandsmuseet
Bildet viser frivillige i som planter gran i 1935. Foto: Lyder Kvantoland/Nordlandsmuseet

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk bioøkonomi sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Etter mange dystre spådommer om de norske skogers undergang, bestemte Stortinget i 1917 at det skulle gjennomføres skogtaksering i landets åtte største skogfylker, hvorav Nordland var ett av dem. Da taksten startet der i 1924 måtte man, på grunn av dårlige tider, redusere ambisjonene ved at kun Nordlands barskoger ble linjetaksert. De større, homogene løvskogsområdene i fylket, ble kun vurdert ut fra kart, jordbrukstellinger, befaringer og stikkprøver i felt.

Ekspertene mente at dette var godt nok, blant annet fordi løvskogen i Nordland hadde mindre interesse for en nasjonal skogstatistikk som eksportvare. Da resultatet forelå, hadde Nordland likevel vel 130.000 hektar mer skog enn tidligere anslått. I etterkant spredte «skogsaken» seg raskt i Nordland, og i mange løvskogsområder ble det de kommende tiårene plantet mye barskog.

Bildet fra Lassedalen i Sørfold kommune i 1935 viser frivillige som planter gran ca. 150 meter over havet. I 2018 ble nøyaktig samme sted gjenfunnet, og da kunne en lun granskog, 83 år senere, by på en mengde kantareller.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Isbreer, klimaendringer og retrett