Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbakeblikk: Brakklegging og presisjonsjordbruk

Vil teknologi føre til mer, eller mindre brakklagt jord i dag, spør Oskar Puschmann i dagens Tilbakeblikk.

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for bioøkonomis prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Da jeg i april viste eieren av gården Sø Kringle i Nannestad bildet av gården i 1989, visste han straks hvor det var tatt. «Det er fra leirjordsryggen nedfor tunet, men du ser ikke mye derfra nå. Det var ofte lei tørke på den toppen, og vi sluttet derfor med korn der på 80-tallet. Nå har det grodd til.»

Men – nå var det før løvsprett, og vel inne i skogen kan jeg fortsatt skimte tunet såpass at det ble funnet.

Annonse

Den skogsatte ryggen er langsmal og vel 10 meter bred, og jeg undres om den ville blitt brakklagt i dag. Med økt kunnskap og fokus på presisjonsjordbruk, der stadig bedre teknologi og metoder vil overvinne ulike utfordringer som blant annet finnes innen ett og samme jordstykke, ville man kanskje fortsatt ha kunnet dyrke noe mer tørketålende der i dag.

Vi går mot en tid der traktorer med satellittbasert autostyring skal gi økt effektivitet, minske dieselforbud og langt bedre utnytte gjødsel, kalk, såvarer og plantevernmidler. Men, vil alt dette føre til at det blir mer eller mindre brakklagt «marginal» jord?

Neste artikkel

Eplebonde og journalist skal gi råd til landbruksministeren