Ti fotballbaner granskog forsvinner – hver dag

Staten vil plante ny klimagranskog. Samtidig har 270.000 dekar skog forsvunnet fra kystfylkene på 10 år. Skogeierne hogger, men planter ikke.

På 10 år har 270 kvadratkilometer granskog blitt til krattskog. Den produserer lite klimaeffekt og null tømmer, sier fylkesskogsjef Stein Bomo i Rogaland. Foto: Hans Bårdsgård
På 10 år har 270 kvadratkilometer granskog blitt til krattskog. Den produserer lite klimaeffekt og null tømmer, sier fylkesskogsjef Stein Bomo i Rogaland. Foto: Hans Bårdsgård

Landbruksmyndighetenes foryngelseskontroll for 2014 viste at Vestlands-skogbruket er dårligst i klassen til å plante til hogstfelt.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

3 uker gratis


Komplett

Bestill

3 uker gratis

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Hogst og foryngelse i moderne skogbruk