Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sykdomsutbrudd ved oppdrettsanlegg i Namsenfjorden

Smittepresset i området har trolig økt, ifølge Mattilsynet. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Smittepresset i området har trolig økt, ifølge Mattilsynet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er konstatert funn av fiskesykdommen furunkulose på rensefisk ved et oppdrettsanlegg i Namsenfjorden i Trøndelag.

– Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier, skriver Mattilsynet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det er den klassiske varianten av furunkulose som er påvist.

Annonse

Klassisk furunkulose er en infeksjonssykdom som er forårsaket av bakterien aeromonas salmonicida. Ved hjelp av forebyggende tiltak, som vaksinering og desinfeksjon av inntaksvann til settefiskanlegg, har sykdommen vært under god kontroll de siste tiårene.

Oppdrettere og fiskehelsetjenester må være observante med tanke på å avdekke sykdommen, skriver Mattilsynet.

– Smittepress i området er trolig økt, og aktører som benytter sjøvann fra området til settefiskproduksjon eller til transport av fisk bør ta dette med i sin risikovurdering, heter det i pressemeldingen.

Neste artikkel

Fjærfebønder må redusere antallet dyr eller bygge om