Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svart år for europeiske birøktere

Ustadige værforhold, særlig i Frankrike og Italia, har bidratt til en kraftig nedgang i honningproduksjonen i Europa.

Honningproduksjonen faller i Europa, der birøktere i mange land har opplevd et svart år. Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix
Honningproduksjonen faller i Europa, der birøktere i mange land har opplevd et svart år. Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix

Italias største bondeorganisasjon Coldiretti anslår at årets honningproduksjon er nesten halvert i forholdt til fjorårets, som var på 23.300 tonn.

De franske birøkternes union (UNAF) anslår at årets produksjon blir på under 9.000 tonn, tidenes verste og en firedel av det som ble hentet ut av bikubene på 1990-tallet.

Romania produserte i fjor rundt 30.000 tonn honning og toppet dermed lista over Europas største produsenter, men også der har det vært et dårlig år.

Ifølge den rumenske bondeorganisasjonen ROMANIS blir det i år trolig produsert under 25.000 tonn, mindre enn gjennomsnittet de siste årene.

Spania, der det er flere bikuber enn i noe annet europeisk land, har hentet ut stadig mindre honning de siste fire årene. Fra 2017 til 2018 sank produksjonen med 5,2 prosent, og årets produksjon blir heller ikke som forventet, ifølge landbruksdepartementet i Madrid.

Ekstremvær

Coldiretti mener klimaendringene har skylden og viser til at det i årets første ni måneder var over 1.000 ekstreme værhendelser i Italia, alt fra haglstormer til hetebølger, en økning på 50 prosent fra 2018.

Frankrike opplevde på vårparten kulde som ble etterfulgt av en hetebølge i juni. Da var heten så intens at voksen smeltet i kubene og biene ble stengt inne, ifølge UNAF.

I Romania uteble regnet sist høst og vinter, og dette gikk hardt ut over rapsavlingene. Det igjen førte til svært lav honningproduksjon, ifølge birøkteren Marian Patrascu.

Frost, tørke og kraftig regn førte ifølge henne og birøkterkollegaer i Frankrike og Italia til mindre blomstring, og flere av dem så seg derfor nødt til å fôre biene kunstig for å hindre at de skulle sulte i hjel.

Langsiktig virkninger

Annonse

Den lave honningproduksjonen fører også til en kraftig inntektsnedgang for birøkterne, og bare i Italia anslås det at tapet kan være på nærmere 730 millioner kroner. På toppen av dette kommer utgifter de har hatt til fôring.

Verst vil det gå ut over yngre birøktere med gjeld, som knapt vil være i stand til å dekke kostnadene i år, advarer Coldiretti.

Selv om værforholdene neste sesong skulle stå røkterne bi, kan noen av årets skader være uopprettelige, advarer UNAFs leder Gilles Lanio.

– For å holde liv i koloniene har biene drept alle hannbiene for å slippe å fø på dem, og mangelen på hannbier kan komme til å resultere i mangel på befruktede dronninger neste vår, frykter han.

Midd og kjempeveps

Bestanden av bier har også falt som følge av spredning av varroamidd, en fryktet parasitt som angriper både voksne bier og yngel.

Midden har spredd seg raskt i Europa, og det samme har en japanske kjempeveps som plyndrer bikuber.

Omfattende bruk av plantegift innen landbruket tar også livet av bier og ødelegger næringsgrunnlaget for andre, ifølge en rapport fra Cyclope i Frankrike.

Kinesisk honning

Europeiske birøktere er også bekymret over den stadig økende honningimporten fra Kina og hevder at honningen derfra ofte er tynnet ut med sirup.

Det foreligger i dag ingen regler som pålegger produsentene å oppgi opprinnelsesland eller blandingsforhold. Honning som oppgis å være en blanding av europeisk og ikke-europeisk honning, kan derfor inneholde hele 99 prosent kinesisk honning.

Fornyet interesse

Norge og Sverige opplevde en svært varm sommer i fjor, og takket være dette er det fornyet interesse for birøkt i Norden.

Norges Birøkterlag har nå 4.000 medlemmer, mot 2.500 for få år siden, og disse produserte i fjor 1.300 tonn honning. Det var langt fra nok til å dekke etterspørselen i Norge.

Også i Danmark økte honningproduksjonen i 2018, men birøkterne der klager over billig importert honning og 800 tonn danskprodusert honning ligger nå usolgt på lager.

Neste artikkel

Urban birøkt og nybygd honningfabrikk på Hadeland