Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Styrker det nordiske ulvesamarbeidet

Den finske, svenske og norske ulvestammen skal nå sees i sammenheng.

– Vi er glade for at vi har fått formalisert et veldig godt samarbeid med svenske og finske myndigheter, sier Ellen Hambro. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
– Vi er glade for at vi har fått formalisert et veldig godt samarbeid med svenske og finske myndigheter, sier Ellen Hambro. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

– Ulvebestanden i Norge og Sverige er sterkt preget av innavl, og helt avhengig av innvandrende ulver fra bestanden i øst. Å dele kunnskap og ha god overvåking på tvers av landegrensene vil gi et godt grunnlag for å ivareta genetisk viktige ulver som kan bedre tilstanden for den sør-skandinaviske bestanden på lengre sikt, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Derfor har de nå utarbeidet et felles rammeverk, slik at felles utfordringer blir synliggjort. Det skal også beskrive hvordan landene gjennom samarbeid bedre kan nå forvaltningsmålene, opplyser Miljødirektoratet.

Annonse

De skriver at blant annet det å dele data og databaser på tvers av landene gjør at ulvebestandene kan ses i en større helhet. De viser blant annet til at Finlands nåværende forvaltnignsplan for ulv legger opp til at ulveflokker skal kunne være nærmere grensen til Sverige, noe som vil føre til større migrasjon fra den fiske ulvebestanden og til den sør-skandinaviske.

"I forvaltningen av felles bestander som beveger seg på tvers av grenser, er det avgjørende å ha god kunnskap og et godt samarbeid", heter det.

Dokumentet de viser til, er utarbeidet av Miljødirektoratet, det svenske Naturvårdsverket og det finske Land- og skogbruksdepartementet.

– Vi er glade for at vi har fått formalisert et veldig godt samarbeid med svenske og finske myndigheter. Dette dokumentet vil være et godt utgangspunkt for videre samarbeid, sier Hambro.

Neste artikkel

Departementet kaller ordførere inn til jervemøte – men vil ikke bare snakke om felling