Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strid om ny forsvarsplan: Bakke-Jensen kalt inn på teppet

Opposisjonen på Stortinget har kalt inn forsvarsministeren under innspurten av forhandlingene med regjeringspartiene om ny langtidsplan for Forsvaret.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under en stortingshøring om Andøya flystasjon i 2018. Nå er nedleggingen av stasjonen på nytt blitt et tema i forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under en stortingshøring om Andøya flystasjon i 2018. Nå er nedleggingen av stasjonen på nytt blitt et tema i forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Forhandlingene fortsatte mandag ettermiddag. Da var statsråd Frank Bakke-Jensen (H) til stede i Stortinget for å svare på spørsmål om innfasingen av nye P8 overvåkingsfly og flytting fra Andøya til Evenes.

– Vi mener forutsetningene for å legge ned Andøya flystasjon har endret seg totalt, på grunn av kostnad og fordi man ikke har svar på mange av spørsmålene Senterpartiet har stilt, sier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete til NTB.

Hun ber nå Høyre, Frp og Ap ta stilling til saken på nytt.

Forsvarsplanen skal etter planen avgis tirsdag, men avgivelsen blir trolig utsatt. Én av årsakene til det er at budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp drar ut. Opposisjonens krav om mer penger til flere folk i Forsvaret allerede i 2021 krever økte økonomiske rammer.

Frykter hastebehandling

Navarsete frykter at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil haste gjennom en enighet om ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2021–2024 i skyggen av korona og diskusjoner om statsbudsjettet.

Annonse

– Jeg er redd Høyre, Frp og Ap ønsker at dette skal landes fort og uten nye store grep eller penger, mens oppmerksomheten er på korona og krisepakker, sier hun.

– Den eneste grunnen til å haste gjennom saken på tirsdag, er å unngå debatt om viktige saker som Andøya flystasjon, oppbygging av Hæren og Heimevernet, kjøp av helikoptre og stridsvogner, langtrekkende luftvern og ny brigade sør, sier stortingspolitikeren.

Navarsete understreker at hun ikke kan akseptere en ny forsvarsplan uten kraftig økning i personell og innsats. Det samme har vært klart signalisert fra Ap og Frp. Sammen har de tre partiene flertall i Stortinget.

Sendt i retur

Behandlingen av ny forsvarsstruktur er allerede solid på overtid. Årsaken er at Bakke-Jensens opprinnelige plan i vår ble sendt i retur til statsråden med krav om en rekke endringer. Ny plan ble lagt fram i midten av oktober, og forhandlingene har nå pågått et par uker.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre ønsker et bredest mulig flertall bak en ny forsvarsplan. Mandag var både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fortsatt med i samtalene på Stortinget.

Ap har krevd 500 flere ansatte i Forsvaret i 2021. Tiltaket koster omkring 500 millioner og forutsetter mer penger i 2021-budsjettet.

Også en «reell helikopterløsning til Hæren», basert på Bardufoss, fremskynding av langtrekkende luftvern på Ørland og Evenes og unntak for Forsvaret fra kuttkravene i regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform har stått på Aps kravliste.

Neste artikkel

Betryggende oppslutning om Forsvaret