Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortingets direktør sier opp

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier opp. Samtidig godtar Stortingets administrasjon en bot på 2 millioner kroner fra Datatilsynet.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Stortingets direktør, Marianne Andreassen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg har kommet til at jeg ønsker å ta ansvar ved å si opp min stilling. Angrepet avdekket at det ikke var tilstrekkelig IT-sikkerhet på Stortinget i 2020. Det er gjennomført store forbedringer i IT-sikkerheten på Stortinget siden den gangen. Likevel har jeg kommet til at Stortinget som institusjon er best tjent med å få en ny direktør, som kan videreføre forbedringsarbeidet på bred front, uten et så alvorlig vedtak heftende ved seg, heter det i en uttalelse fra Andreassen.

Det var i januar i år at Datatilsynet ga Stortinget et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner. Boten kom i kjølvannet av at personalopplysninger fra 13 epostkontoer kunne være på avveie. PSTs etterforskning pekte mot at Russland kunne stå bak angrepet.

I hennes periode har det også vært rettet kritikk mot folkevalgtes juks med reiseregninger og kluss med skatt knyttet til pendlerboliger.

– Jeg har vært motivert til å ta min del av ansvaret og ryddejobben Stortinget står i når det gjelder representantenes ordninger. Men høy arbeidsbelastning og svært krevende saker over lang tid setter spor. Jeg har også av den grunn kommet til at en annen nå må ta dette videre, sier Andreassen videre.

I gang med å forbedre

Andreassen har de siste fire årene vært direktør på Stortinget. Hun legger ikke skjul på at det har vært krevende saker i tiden som direktør.

– Juks med reiseregninger, flere IT-angrep og det siste året en vedvarende negativ medieoppmerksomhet rettet mot representantenes ordninger og administrasjonens forvaltning av disse. Jeg har hele tiden ene og alene jobbet for Stortingets beste, sier hun.

Annonse

Andreassen sier at det har vært helt nødvendig å sette i gang en gjennomgang av stortingsrepresentantenes ordninger for å sikre at de har høy legitimitet. Hun uttaler også at administrasjonen er i gang med å gjennomføre forbedringer i sin forvaltning og kontroll.

– Noe av det som sitter igjen etter mine fire år er en dyp respekt for engasjementet som hver enkelt folkevalgt legger ned for å forbedre vårt samfunn. Jeg vil også takke for godt samarbeid med de ansatte i partigruppene på Stortinget, heter det i uttalelsen.

Tar oppsigelsen til etterretning

Til VG sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) at Andreassen fortalte ham om oppsigelsen for kort tid siden.

– Vi har hatt et møte i presidentskapet i dag. Presidentskapet tar direktørens beslutning til etterretning, sier Gharahkhani

– Hun har bedt om å bli løst fra sin arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Dette har presidentskapet innvilget i dag, fortsetter han.

Assisterende direktør Kyrre Grimstad vil fungere som direktør inntil en ny direktør formelt er ansatt.

– Stortinget er midt i en opprydningsprosess for å styrke tilliten til Stortinget. Dette arbeidet vil holde fremdriften. Det vil nå også iverksettes en prosess for å ansette ny stortingsdirektør, sier Gharahkhani til VG.

Neste artikkel

SV vil norskifisere cruisenæringa