Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortinget sier nei til halvautomatiske våpen

Stortinget stiller seg bak regjeringens ønske om å forby halvautomatiske våpen som i utgangspunktet er utviklet for politiet eller det militære.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich sier Stortinget har lyttet til innvendingene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund i forbindelse med den nye våpenloven. Foto: Kjetil Ree (CC BY-SA 3.0)

– 22. juli-massakren ble utført med et halvautomatisk våpen. Det er behov for å bli kvitt disse våpnene, sier Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB.

– Det er det siste punktet på Gjørv-kommisjonens liste som nå gjennomføres. Å ha tilgang til ekstremt kraftige og dødbringende, halvautomatiske våpen bør ikke være en rettighet i Norge, sier Høyre-representanten.

Større våpengarderobe

Frølich understreker at det gjøres begrensede unntak for sportsskyttere i innstillingen fra justiskomiteen, som ble avgitt tirsdag.

– Det er også viktig å understreke at det fortsatt vil være fullt mulig å være jeger i Norge. Vi har lyttet til innvendingene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og blant annet utvidet den såkalte jaktvåpengarderoben fra seks til åtte våpen, sier Frølich.

Regjeringen foreslo i utgangspunktet at seks våpen burde være grensen for hvor mange skytevåpen en jeger kan erverve uten særskilt behovsprøving. Dette var i tråd med synet til flertallet i våpenlovutvalget, der et mindretall gikk for åtte våpen.

Ikke rifler

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) understreket at forbudet ikke rammer rifler som brukes av norske jegere da han i fjor høst la fram regjeringens forslag

– Dette er våpen som egentlig er utviklet for politi og forsvar og omsatt i sivil versjon. Det er et angrepsvåpen, det er ikke et våpen for å felle norsk vilt, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Annonse

Han anslo at et par tusen som eier denne våpentypen vil måtte levere våpnene fra seg dersom loven blir vedtatt, men overgangsregler vil gjelde.

Ikke store endringer

Det er ikke noen dramatiske endringer for jegerne, framholdt kommunikasjonskonsulent ​Håvard Skjerstad Andersen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) overfor NTB da regjeringens forslag ble kjent i september i fjor.

Han viste til at det alt i dag er restriksjoner på våpen «av militær karakter».

Lovforslaget er i hovedsak en lovfesting og klargjøring av gjeldende rett, i tillegg til at man har implementert EUs reviderte våpendirektiv, poengterer NJFF på sine nettsider.

(©NTB)

Neste artikkel

Ny tilbakegang for norske breer etter rekordvarme