Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Store naturødeleggelser etter ATV-kjøring: – Svært alvorlig

Økende kjøring med ATV i naturområder skaper store ødeleggelser i Hol i Hallingdal. Nå er saken meldt til politiet.

Hol Fjelloppsyn fortviler over kjøring med ATV i utmark og myrer som gir store skader på naturen. Foto: Hol Fjelloppsyn
Hol Fjelloppsyn fortviler over kjøring med ATV i utmark og myrer som gir store skader på naturen. Foto: Hol Fjelloppsyn

Nylig la Hol Fjelloppsyn ut et innlegg på Facebook som viser oppkjørte myrer og utmark. Skadene skal være forårsaket av ATV-kjøring og har blitt anmeldt til politiet.

«Vi opplever økt ulovlig kjøring i utmark med ATV. I løpet av sommeren har vi anmeldt flere forskjellige saker fra forskjellige områder i kommunen. Slik kjøring i myr fører til stor skade og er alvorlig. Det tar mange år før naturen klarer å rette opp i skadene» skriver Hol Fjelloppsyn på sine Facebook-sider.

Oppsynsleder i Hol Fjelloppsyn, Runar Tufto, sier til Nationen at dette er noe de ser alvorlig på i oppsynet.

– Det ser ut til at dette er ren lekekjøring i myrterreng i flere områder. Det ser vi svært alvorlig på. Det er kjørt opp i myr, og vann får nye løp. Det vil ta mange år før dette får rettet seg opp igjen hvis det i det hele tatt vil gjøre det.

– Et voksende problem

Har forteller at de nå har anmeldt denne kjøringen til politiet, og at det nå er en sak for politiet.

– Det blir flere og flere ungdommer som er i besittelse av sånne typer kjøretøy, det er generelt i Hallingdal. Flere av de er registrerte som traktorer. Dette er et voksende problem, sier Tufto.

Hol Fjelloppsyn opplyser om at kjøring i utmark har skjedd på flere områder i kommunen. Foto: Hol Fjelloppsyn
Hol Fjelloppsyn opplyser om at kjøring i utmark har skjedd på flere områder i kommunen. Foto: Hol Fjelloppsyn

Han har jobbet som oppsynsleder i 15 år, og ikke sett så store ødeleggelser tidligere.

Ifølge Tufto har ATV-kjøringen vært tatt opp på bygdemøter og skoler uten at det har resultert i at det har blitt sluttet å kjøre i utmarka.

Jobber forebyggende

Politikontakt i Hallingdal, Pål Kasper Mikkelrud, bekrefter over Nationen at dette er en sak politiet har fått på sitt bord.

– Det er riktig at vi har fått meldinger om kjøring med ATV, både på vei og i terreng i Hol, sier han.

Mikkelrud forteller at politiet nå har lagt en plan om hvordan de skal jobbe forebyggende framover for å hindre denne typen kjøring.

Hovedregelen i Norge er at motorferdsel i utmark er ulovlig, men at noe nødvendig transport kan tillates. Noe ferdsel må søkes om.

– Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Nødvendige transporter bør i størst mulig grad gjøres på snø, skriver Miljødirektoratet i et skriv som omhandler hva som er lov og ikke.

SNO-direktøren sier at kjøring i myrterreng kan få permanente skader. Foto: Hol Fjelloppsyn
SNO-direktøren sier at kjøring i myrterreng kan få permanente skader. Foto: Hol Fjelloppsyn

Dobling av anmeldelser

I 2019 skrev Nationen at det hadde skjedd en dobling av anmeldelser for barmarkskjøring på to år.

Ifølge SNOs statistikk ble det i 2018 registrert 34 anmeldelser for ulovlig kjøring på barmark. Tilsvarende tall for 2017 er 32 anmeldelser og for 2016 19 anmeldelser.

– Hjul og belter på kjøretøyet kan gi slitasje og skade på terreng og vegetasjon ved kjøring på barmark. I sårbare områder som for eksempel myrarealer, kan skadene etter kjøretøy bli permanente eller langvarige. Reglene for barmarkskjøring er derfor strengere enn på snødekt mark, sa Morten Kjørstad, direktør for Statens Naturoppsyn da.

Neste artikkel

– Det er krise for oss hvis ikke Tine får strømstøtte