Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor økning i tamrein tatt av rovvilt

18 prosent flere tamrein ble erstattet i forrige reindriftsår. Miljødirektoratet forklarer det med en tøff vinter for to år siden.

Statsforvalterne utbetalte 105 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021. Foto: Susanne Hanssen, Miljødirektoratet.
Statsforvalterne utbetalte 105 millioner kroner i erstatning for tap av tamrein til rovvilt i reindriftsåret 2020/2021. Foto: Susanne Hanssen, Miljødirektoratet.

Totalt 105 millioner kroner ble betalt ut i erstatning av Statsforvalterne for tap av tamrein til rovvilt i driftsåret 2020/2021, skriver Miljødirektoratet. Det er 13 millioner kroner eller 18 prosent mer, sammenlignet med forrige reindriftsår. Nesten 23.000 tamrein ble erstattet.

– Erstatningsutbetalingene vil naturlig variere fra år til år. Den tøffe vinteren for to år siden har gitt høyere dødelighet og økt sårbarhet for rovvilttap, og en viss økning i noen rovviltbestander har medvirket noe til økte tap. Samtidig ser vi en stor økning i rein erstattet på grunn av tap forårsaket av kongeørn som er vanskelig å forklare, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Ifølge direktoratet har det vært variasjon i tap fra år til år de siste ti årene, men at ingenting tyder på en stigende trend i tapsutviklingen.

Det er Statens naturoppsyn (SNO) som undersøker kadaver meldt inn fra reineiere, men bare en mindre andel blir funnet og påvist tatt av rovdyr. I forrige driftsår ble kun 5,3 prosent av tamreinen som ble erstattet påvist tapt til rovvilt av SNO.

– På noen områder er kunnskapen mangelfull, og det varierer dermed hvor presise verktøy statsforvalteren har for å beregne det totale tapet til rovvilt. Dette vil særlig gjelde tap til kongeørn, sier Hambro.

Neste artikkel

Miljødirektoratet: Feriehandel trugar sårbare artar