Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor jordskredfare i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut oransje farevarsel for jordskred i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal, inklusive Trondheim.

Oransje farevarsel indikerer ifølge NVE at det dreier seg om en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader.

Faren starter tirsdag morgen og minker igjen onsdag morgen.

– Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert, skriver NVE.

De anbefaler folk å holde seg oppdatert på utviklingen i været, samt i skred- og flomsituasjonen.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø og is, grus, søppel, kvist og løv, råder de.

(©NTB)

Neste artikkel

NVE: Vannstanden i magasinene fortsetter å synke