Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor elsykkel-skuffelse på Dovrefjell og i Rondane

Fylkesmannen vil åpne for elsykkelforsøk i flere nasjonalparker – men ikke på Dovrefjell og i Rondane av hensyn til villreinen. Det skaper både skuffelse og harme blant politikere og nasjonalparkstyrer i disse områdene.

Elsykkel-skuffelse: Fylkesmannen vil åpne for elsykkelforsøk i flere nasjonalparker – men ikke på Dovrefjell og i Rondane av hensyn til villreinen. Det skaper både skuffelse og harme blant politikere og nasjonalparkstyrer i disse områdene. Foto: CH/Innovasjon Norge
Elsykkel-skuffelse: Fylkesmannen vil åpne for elsykkelforsøk i flere nasjonalparker – men ikke på Dovrefjell og i Rondane av hensyn til villreinen. Det skaper både skuffelse og harme blant politikere og nasjonalparkstyrer i disse områdene. Foto: CH/Innovasjon Norge

Stor økning i bruk av elsykler også i fjellområdene har ført til at Miljødirektoratet i høst, på vegne av Klima- og miljødepartementet, har bedt Fylkesmannen foreslå forskriftsendringer som åpner for bruk av elsykkel på veier i verneområdene der det allerede sykles mye.

Nylig meldte Nationen at fylkesmennene i Innlandet og Møre og Romsdal vil prøve ut el-sykling på seks vegstrekninger i nasjonalparkene Jotunheimen og Trollheimen. Av hensyn til villreinen vil Fylkesmannen ikke åpne bruk for el-sykler i nasjonalparkene Dovrefjell og Rondane i denne omgangen.

– Overrasket og skuffet

– Jeg er overrasket og skuffet over anbefalingen om et prøveprosjekt fra Fylkesmannen, sier leder i nasjonalparkstyrene i Dovrefjell og Rondane, Bengt Fasteraune, til Nationen.

Vi vil ha en likestilling i bruk av vanlig sykkel og elsykkel også på Dovrefjell og i Rondane.

Bengt Fasteraune, leder i nasjonalparkstyret Dovrefjell og Rondane

– Ved å etablere en prøveordning for bruk av el-sykkel på seks vegstrekninger i to ulike nasjonalparker, vil vi kunne hente viktige erfaringer fra et bredt spekter av veger, sier direktør for miljø og landbruk hos Fylkesmannen i Innlandet, Haavard Elstrand, til Nationen.

Han opplyser at Fylkesmannen blant annet anbefaler å prøve ut bruk av elsykler på vegen inn til turisthytta Glitterheim i Jotunheimen.

Krever sykkel-likestilling: - Nasjonalparkstyrene er opptatt av en restriktiv og forutsigbar praksis for sykling i verneområdene i Rondane og Dovre, samt Dovrefjell/Sunndalsfjella. Vi vil ha en likestilling av elsykkel og vanlig sykkel, sier leder i nasjonalparkstyret Dovrefjell og Rondane, Bengt Fasteraune. Foto: Bård Bårdløkken
Krever sykkel-likestilling: - Nasjonalparkstyrene er opptatt av en restriktiv og forutsigbar praksis for sykling i verneområdene i Rondane og Dovre, samt Dovrefjell/Sunndalsfjella. Vi vil ha en likestilling av elsykkel og vanlig sykkel, sier leder i nasjonalparkstyret Dovrefjell og Rondane, Bengt Fasteraune. Foto: Bård Bårdløkken

Ikke på Dovrefjell og i Rondane

– Av hensyn til villreinen vil Fylkesmannen ikke åpne bruk for el-sykler i nasjonalparkene Dovrefjell og Rondane i denne omgangen, sier Elstrand.

Miljødirektoratet har i 2019 slått fast at elsykkel med avslått motor også er elsykkel.

– Det kan sikkert være grunner til at elsykkel ikke skal være tillatt der vanlig sykkel er det. Men på Snøheim- og Vålåsjøhøvegene på Dovrefjell, der det ikke finnes konflikt med verneformålet i den perioden det er lov å sykle, slår ingen av argumentene mot elsykkel i verneområder inn. Elsykkelforbud her framstår som helt meningsløst, sa Fasteraune til Nationen i høst.

Elsykler i verneområder

I dag regnes elsykler som motoriserte kjøretøy – og er dermed forbudt å bruke i verneområdene.

I mange verneområder er det lovlig å bruke vanlige terrengsykler, mens sykler med elektriske motorer er rammet av forbudet.

Turistbedrifter og aktivitetsfirma i og rundt verneområdene melder om rekordinteresse for elsykler – og dermed store utfordringer knyttet til ulikt regelverk for bruk av vanlige terrengsykler og elsykler på en del veier og stier i fjellet.

Miljødirektoratet har i høst, på vegne av Klima- og miljødepartementet, bedt Fylkesmannen foreslå forskriftsendringer som åpner for bruk av elsykkel på veier i verneområdene der det allerede sykles mye.

Fylkesmennene i Innlandet og Møre og Romsdal anbefaler å prøve ut elsykling på seks vegstrekninger i nasjonalparkene Jotunheimen og Trollheimen gjennom et prøveprosjekt over tre år. Av hensyn til villreinen vil de ikke åpne for bruk av elsykler i Rondane og på Dovrefjell.

KILDER: FYLKESMANNEN INNLANDET OG KLIMA OG MILJØDEPARTEMENTET

De nye anbefalingene fra Fylkesmennene om elsykkelbruk i nasjonalparkene blir nå oversendt Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet som, etter høring, trolig tar et endelig vedtak i saka i god tid før sykkelsesongen i høgfjellet sommeren 2020.

Krever likestilling i sykkelbruk

Fasteraune håper på sin side at departement og direktorat vil lytte på rådene fra nasjonalparkstyret om å åpne for elsykkelbruk i visse perioder også på Dovrefjell og i Rondane.

Annonse

– Nasjonalparkstyrene er opptatt av en restriktiv og forutsigbar praksis for sykling i verneområdene i Rondane og Dovre samt Dovrefjell/Sunndalsfjella. Vi vil ha en likestilling av elsykkel og vanlig sykkel. Jeg kan ikke se at et prøveprosjekt fører til noe annet enn forskjellsbehandling og uthaling av tid, sier Fasteraune som også er Sp-politiker og representerer Oppland på Stortinget. Han har også bak seg flere perioder som ordfører i Dovre kommune.

Håper på direktorat og departement

- Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at de ikke tillater sykling på Snøheimvegen på Dovrefjell. Dette dreier seg om en vei der sykling allerede er regulert. Jeg tror de fleste forstår at dette nok engang viser at Fylkesmannen ikke har tillit til råd fra lokal forvaltning, sier Fasteraune og legger til:

– Jeg vil følge opp dette, men forventer også at direktorat og departement følger opp politiske signaler i denne saka.

Lesjaordfører Mariann Skotte (Sp) har også markert seg i kampen for å få en åpning for bruk av elsykler også i fjellområder som Dovrefjell og Rondane.

Kaffen i vrangstrupen: - Jeg tror neppe villreinen ser forskjell på en vanlig sykkel og en elsykkel. Vi må være mer fremsynte i denne saken, sier lesjaordfører Mariann Skotte. Foto: Bård Bårdløkken
Kaffen i vrangstrupen: - Jeg tror neppe villreinen ser forskjell på en vanlig sykkel og en elsykkel. Vi må være mer fremsynte i denne saken, sier lesjaordfører Mariann Skotte. Foto: Bård Bårdløkken

Fikk kaffen i vrangstrupen

– Jeg satte kaffen i vrangstrupen da jeg første gang om leste om at bruk av elsykkel på en rekke bilveier i flere nasjonalparker nå er forbudt - og kan ende med at syklistene blir bøtelagt, sa Skotte til Nationen i høst.

– Vi snakker her om en sykkel som skaper et svært fint friluft- og treningstilbud. Den gjør at folk kan være både i fysisk aktivitet, komme seg rundt i naturen og få masse frisk luft. En slik sykkel forstyrrer ikke villreinen og belaster i liten grad vegene. Både jernbanen og E6 på Dovrefjell er større trusler for villreinen enn noen lydløse syklister, sa hun videre.

Beskyttes for elsykler: Av hensyn til villreinen vil fylkesmannen ikke åpne bruk for el-sykler i nasjonalparkene Dovrefjell og Rondane i denne omgangen. Foto: Bård Bårdløkken
Beskyttes for elsykler: Av hensyn til villreinen vil fylkesmannen ikke åpne bruk for el-sykler i nasjonalparkene Dovrefjell og Rondane i denne omgangen. Foto: Bård Bårdløkken

– E6 og tog større trussel

– Jeg tror heller ikke villreinen ser forskjell på en vanlig sykkel og en elsykkel. Vi må være mer fremsynte i denne saken. Elsykkel er kommet for å bli - og derfor må verneforskrift og lover tilpasses både samfunn og tid. Det er gjort store grep for å ivareta villreinen med blant annet skyttelbusser på snøheimvegen inn til DNT-hytta Snøheim. Så at det tillates elsykkel i de periodene det tillates annen sykling, skulle jammen bare mangle, sa Skotte til Nationen i høst.

Venstres Sveinung Rotevatn sa i en kommentar til Nationen i september at regjeringen har som mål å rydde opp i uklart regelverk for sykkelbruk i verneområder.

– Vi er enige at vi bør se på muligheten for å åpne opp for elsykler på strekninger der det er lov til å bruke vanlig sykkel. Da må verneforskriftene for det enkelte område endres, sa Rotevatn som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Han opplyste videre at det pågår et arbeid for å revidere verneforskriftene for nasjonalparker og landskapsvernområder, slik at det i større grad blir lovlig å sykle i disse områdene der hvor dette ikke går ut over verneverdiene.

– I dette arbeidet vil vi også kunne se på bruk av el-sykler. Arbeidet er en oppfølging av Stortingsmeldingen om friluftsliv fra 2016 og Handlingsplanen for friluftsliv fra 2018, sa Rotevatn til Nationen høsten 2019.

Åpne for funksjonshemmede

En skuffet Skotte har små forhåpninger om at et tre-årig elsykkel-prosjekt i noen nasjonalparker vil frambringe noe særlig nytt.

– Jeg kan heller ikke skjønne hva et slik prosjekt skal svare på. Miljømyndighetene kunne jo heller snudd hele saken opp-ned - og sagt at nå blir det enklere for folk med nedsatt funksjonsevne eller andre plager å komme seg ut i naturen. Jeg har blitt kontaktet av flere med nedsatt funksjonshemming som er glade for at noen snakker deres sak, sier Skotte, som også er medlem i nasjonalparkstyret for Dovrefjell ut 2019.

– Jeg skal ikke være med videre i Dovrefjell nasjonalpark-styre fra 2020 - men forventer at nytt styre følger opp denne elsykkel-saka, sier Skotte.

Neste artikkel

Energi Norge om havvind: Dette taler for og dette taler imot