Anbefaler ikke ekstra uttak av rein på Hardangervidda

Både Mattilsynet og Miljødirektoratet er samstemte: De anbefaler ikke statlig felling av rein på Hardangervidda tross funn av skrantesjuke.

7000 rein på Hardangervidda står i fare for å bli masseslaktet etter funn av skantesjuke. Lokale bønder frykter at smitte vil overføres til lokale sauebønder med beite i tilknytning til fjellområdene. Foto: Villrein.no
7000 rein på Hardangervidda står i fare for å bli masseslaktet etter funn av skantesjuke. Lokale bønder frykter at smitte vil overføres til lokale sauebønder med beite i tilknytning til fjellområdene. Foto: Villrein.no
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Sperregjerder klarte ikke å stoppe rein fra å vandre mellom soner i Nordfjella