Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Staten tilbyr reindriften 139 millioner kroner

Staten tilbyr reindriften 139 millioner kroner i årets forhandlinger. Det er nærmere 100 millioner kroner mindre enn reineiernes krav.

Med sitt tilbud viderefører staten den gjeldende rammen. Det påpekes at prisen på reinkjøtt har økt de siste årene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Med sitt tilbud viderefører staten den gjeldende rammen. Det påpekes at prisen på reinkjøtt har økt de siste årene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tilbudet ble overlevert onsdag, og forhandlingene om reindriftsavtalen for 2020/2021 starter 12. februar.

Norske Reindriftsamers Landsforbund la fram sitt krav til forhandlingene i forrige måned og ba om en ramme på 236 millioner kroner. Dermed står partene i utgangspunktet et stykke fra hverandre.

Med sitt tilbud viderefører staten den gjeldende rammen. Det påpekes at prisen på reinsdyrkjøtt har økt de siste årene.

– Reindriftsutøverne har hatt en gledelig økonomisk utvikling. Produsentprisen har de siste fem årene økt med hele 48 prosent. For å legge til rette for fortsatt positiv utvikling opprettholdes rammevilkårene til de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet i statens tilbud, skriver regjeringen.

Reineierne mener på sin side at de bør få et miljø- og klimatilskudd på 43 millioner kroner.

– Utmarksbeiting blir premiert som et viktig klimatiltak for både sau og geit. Vi mener det også bør gjelde reindrift, sa Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund til NTB i januar.

Neste artikkel

Svenskene vil bruke norsk beiteområde – nå må reinen flyttes