Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Staten anker dom om felling av ulveflokk

Oslo tingrett mente at statens felling av Letjenna-ulvene var ulovlig. Nå anker Klima- og miljødepartementet dommen.

Tidligere i år ga Oslo tingrett Noah medhold i saken organisasjonen anla mot staten etter vedtaket om lisensfelling av alle ulvene i Letjenna-reviret i Elverum. Nå har staten anket dommen. Foto: Statens naturoppsyn/NTB scanpix
Tidligere i år ga Oslo tingrett Noah medhold i saken organisasjonen anla mot staten etter vedtaket om lisensfelling av alle ulvene i Letjenna-reviret i Elverum. Nå har staten anket dommen. Foto: Statens naturoppsyn/NTB scanpix

Statens vedtak om at alle ulvene i Letjenna-reviret skulle felles, var ugyldig, fastslo Oslo tingrett i juli i år.

Nå har staten ved Klima- og miljødepartementet anket dommen til lagmannsretten innen fristen 15. september.

– Saken reiser prinsipielle rettslige spørsmål om forvaltning av ulv, som jeg mener bør bli vurdert av en høyere rettsinstans. Det vil gjøre de rettslige rammene tydeligere, og dermed kunne bidra til å gjøre ulveforvaltninga mer forutsigbar, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ifølge regjeringen.no.

Annonse

I 2019 vedtok Klima- og miljødepartementet felling av seks ulvar i Letjenna-flokken. Reviret lå innenfor ulvesonen i det som nå er Innlandet fylke. Dyrevernsorganisasjonen Noah tok ut søksmål mot staten i etterkant av fellinga, med påstand om at vedtaket ikke var gyldig.

– Dette er en viktig seier, ikke bare for ulvene og de som vil ha ulv i norsk natur, men for samfunnet som helhet. Dommen viser at Norge nå i større grad må følge opp internasjonale avtaler og forpliktelser overfor Norges kritisk truede dyr, og særlig der Stortinget selv har sagt at terskelen for å gjøre unntak fra vern skal være høy, sa leder Siri Martinsen i Noah etter at de fikk medhold i Oslo tingrett.

Neste artikkel

Nå skal han ha ansvaret for ulven – dette sier han om kravet til raskere felling