Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Starter rivingen av setrene på Dovrefjell på tirsdag

Tirsdag 20. august starter Forsvarsbygg den omstridte rivingen av setrene og bruene på Dovrefjell.

Skal rives: Etter ny vurdering har Ola Elvestuen bestemt at disse setrene i Vesllie på Dovrefjell skal rives. Det blir heller ikke aktuelt å erstatte setrene med en gjeterbu i samme område. Foto: Privat
Skal rives: Etter ny vurdering har Ola Elvestuen bestemt at disse setrene i Vesllie på Dovrefjell skal rives. Det blir heller ikke aktuelt å erstatte setrene med en gjeterbu i samme område. Foto: Privat

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen fortalte tidligere i uken at han hadde bestemt skjebnen for setrene på Dovrefjell: De skal rives.

– Jeg har hatt møte med Miljødirektoratet og på nytt drøftet behovet for å fjerne seterbygningene av hensyn til villreinen. Jeg mener på bakgrunn av dette at hensynet til villreinen veier tyngre enn kulturminnehensynene i denne saken. I området rundt Vesllie er det godt beite for rein. Ved å fjerne bygningene bidrar vi til å redusere den samlede belastningen for villreinen, skriver klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et brev til ordførerne i Lesja og Dovre datert 12. august.

Annonse

Forsvarsbygg opplyser til Gudbrandsdølen Dagningen at rivingen vil starte allerede neste uke, tirsdag 20. august. Nationen vil være til stede og følge rivingen.

De gamle seterhusene på området er fra 1860-årene. I vedtaket om utvidet vern av Dovrefjell inngår blant annet riving av bruer og setrer samt sanering av veier og demninger i området av hensyn til villreinen.

En rekke med aktører lokalt og nasjonalt har bedt myndighetene om å utsette rivinga for å innhente mer kunnskap og fakta om konsekvensene for natur, miljø og næringer i området.

– Jeg er svært skuffet. Her ser vi virkelig konsekvensene av regjeringa sin politikk knyttet til fjellområder og nasjonalparker. Hvordan kan de gå inn for riving av bruer og seterhus når det likevel er stort behov for disse? Dette er samtidig total overkjøring av lokale interesser og meninger. Tilliten til vernemyndighetene blir med dette vedtaket også kraftig svekket, sa Bengt Fasteraune, styreleder i Dovrefjell nasjonalparkstyre og stortingsrepresentant, da rivningsnyheten ble kjent.

Neste artikkel

Støre: – Vår tydeligste distriktspolitiske retning siden 70-tallet