Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stadig flere folk i byene – distriktskommuner taper

Unge rømmer distriktene og flytter til byene og områdene rundt, ifølge Statistisk sentralbyrå. Byrået beskriver en kraftig sentralisering de neste 30 årene.

Det er byene som vil vokse, ifølge SSB. Bildet er tatt på Karl Johans gate i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Det er byene som vil vokse, ifølge SSB. Bildet er tatt på Karl Johans gate i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Samlet sett vil befolkningen vokse med 11 prosent fram til 2050, viser de regionale framskrivingenes hovedalternativ ifølge SSB.

Men befolkningsveksten er svært ujevnt fordelt geografisk.

– Viken er ventet å vokse med over 18 prosent, mens Nordland krymper med 1,6 prosent. Omtrent 60 prosent av alle kommunene er forventet å vokse, og 20 prosent har særlig høy vekst på over 15 prosent. 140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet, sier SSB-forsker Sturla Løkken.

Økt forventet levealder, sammen med stor fraflytting av unge personer, vil bidra til sterk aldring i distriktene.

Finn din kommune her.

– Ikke tilfeldig

Av kommunene som er forventet størst nedgang er Høyland i Trøndelag og Årdal i Vestland.

– Det er ikke tilfeldig hvilke kommuner som vil oppleve befolkningsvekst og hvilke som vil oppleve befolkningsnedgang. Trenden er at unge folk flytter fra distriktene og til mer bynære strøk, sier Løkken, og fortsetter:

– At unge flytter fra distriktene til mer sentrale strøk gjør at fødselstallene også går kraftig ned i distriktene. I kommunene med stor fraflytting dør det flere enn det fødes, og denne utviklingen blir bare sterkere med årene.

Ifølge SSB er det kommuner i innlandet, langs svenskegrensen, nord i Trøndelag og i Nord-Norge som vil ha størst nedgang.

Nettoinnvandringen er positiv for alle kommuner i perioden, men den er ikke sterk nok til å hindre befolkningsnedgang i de minst sentrale kommunene. Mens 99 prosent av de sentrale kommunene er ventet å vokse, kommer bare 50 prosent av de mindre sentrale til å se samme utvikling.

I Kautokeino er det ventet en befolkningsnedgang fra 2910 personer til 2570 personer i 2050. Foto: Werner Wilh. Dallawara
I Kautokeino er det ventet en befolkningsnedgang fra 2910 personer til 2570 personer i 2050. Foto: Werner Wilh. Dallawara

Eldre befolkning

SSB tror gjennomsnittsalderen på nordmenn vil øke. I Innlandet var det allerede i fjor flere personer over 65 år enn under 19. Den samme utviklingen vil skje i de andre fylkene:

* Før 2030: Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark

* 2030-2035: Trøndelag, Vestland, Agder og Viken

* Etter 2035: Rogaland og Oslo

Den største veksten i antall personer finner vi i de store byene. Oslo er forventet å runde 700.000 innen få år og 800.000 innen 2050. Bergen er forventet å runde 300.000 og Stavanger 150.000 i 2030.

Neste artikkel

Vesterålen blir spydspiss i rekordstort EU-prosjekt om klimaendringer