Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SSB-sjef Christine Meyer går av, ifølge flere medier

Christine Meyer vil om kort tid gå av som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB), erfarer flere medier. 

SSB-sjef Christine Meyer kommer til å gå av innen kort tid, erfarer en rekke medier torsdag ettermiddag. Fredag skal det holdes et allmøte i Statistisk sentralbyrå etter et møte mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp). Foto: Mariam Butt / NTB scanpix.

Både Aftenposten og NRK melder at de har fått bekreftet at SSB-direktør Meyer går av. VG siterte informerte regjeringskilder på at Meyer etter alt å dømme er ferdig i jobben, men la senere på kvelden til at avisen hadde fått opplyst at det ikke er inngått noen avtale om Meyers avgang.

Christine Benedichte Meyer

Økonom og politiker (H), fra 2015 administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå.

Født 22. januar 1964 i Bergen.

Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), doktorgrad i økonom fra 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved NHH og deretter professor samme sted 2007–2011.

Direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015.

Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003. Finansbyråd i Bergen 2007–2009, og byråd for helse og inkludering samme sted 2009–2011.

Gift 2006 med tidligere statsråd og professor ved NHH, Victor Norman. Norman var hennes sjef da han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Under hennes ledelse er SSB i ferd med å gjennomføre en større omorganisering. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen og få nye oppgaver. En av dem er den profilerte SSB-forskeren Erling Holmøy, kjent for sin innvandringsrapport.

Meyer har to ganger de siste dagene vært i møter med finansminister Siv Jensen (Frp) på grunn av stor uro knyttet til omorganisering internt i SSB. Et nytt møte mellom de to er planlagt fredag morgen. Senere på dagen er de ansatte i SSB innkalt til et allmøte.

Umulig

Nestlederen i LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) i SSB, Henrik Holck Johannessen, sier til NRK at han ikke kan bekrefte at Meyer går av, men legger til at han registrerer at «det nærmest er uten tvil at hun må gå».

– Dersom det medfører riktighet, så respekterer vi den beslutningen. Om det er riktig at Finansdepartementet ikke lenger har tillit til Meyer, så vil det være helt umulig for henne å fortsette. Da sier det seg selv at hun må gå av, sier han.

Holck Johannessen sier at Meyer har kommet inn som et friskt pust i den tradisjonstunge organisasjonen, men at mange nok har følt at det har gått litt fort i svingene.

Advarte Meyer

Ifølge NRK skal ledelsen i Finansdepartementet ha advart Meyer mot å ta for omfattende grep før statistikklovutvalget leverer sine konklusjoner om SSBs rolle framover.

Utvalget startet sitt arbeid i fjor høst og skal levere sin rapport 15. desember. Men samtidig har Meyer startet en omfattende omorganiseringsprosess der blant annet 25 forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Annonse

Flere samfunnsaktører – inkludert sentrale parter i arbeidslivet som LO og NHO, har gitt uttrykk for tvil om Meyer er egnet til jobben og om SSB også i fremtiden vil kunne levere like godt til Teknisk beregningsutvalg, som legger føringer for de årlige lønnsoppgjørene.

Torsdag ble det kjent at tillitsvalgte i SSB har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet etter tilbakemeldinger fra ansatte om store fysiske og psykiske reaksjoner.

Uttrykte ikke tillit

Etter et møte mellom Meyer og Jensen onsdag, svarte finansministeren noe unnvikende på spørsmål fra NRK om hun har tillit til SSB-sjefen:

– På dette tidspunktet er jeg først og fremst opptatt av å gå inn i alle fakta i saken. Det er en sak mange engasjerer seg i og mange har meninger om, og jeg skjønner det. Fordi Statistisk sentralbyrå leverer viktig statistikk og forskning til mange ulike samfunnsaktører.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wåler sier til DN at fredagens møte mellom Meyer og Jensen går som planlagt.

Neste artikkel

Antall svineprodusenter økte tross overproduksjon