Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Spår avgiftsopprør blant bustadeigarar

Nødvendig vedlikehald på 280 milliardar kroner innan vass- og avløp i norske kommunar kan gi dramatisk auka rekningar framover, spår Huseiernes Landsforbund.

Huseiernes Landsforbund har gjort utrekningar som viser at det er behov for å investere om lag 280 milliardar i vass- og avløp i norske kommunar. Foto: Mariann Tvete
Huseiernes Landsforbund har gjort utrekningar som viser at det er behov for å investere om lag 280 milliardar i vass- og avløp i norske kommunar. Foto: Mariann Tvete

Organisasjonen spår eit opprør blant bustadeigarane i landet som vil overgå bompengeopprøret som nettopp har spelt ut seg over store delar av Noreg. Fam mot 2040 må det investerast om lag 280 milliardar kroner i vass- og avløp i norske kommunar for å dekke opp etterslep i held ved like, skriv Aftenposten.

Annonse

Utrekningar Huseiernes Landsforbund har gjort viser at bustadeigarane i landet står overfor ein auke frå 130 opp til over 200 prosent over dagens gebyr i fleire fylke og kommunar. Utrekningane baserer seg på data frå Norsk Vatn og er inkludert moms.

– Vann, avløp og feiing er det underlagt som kallast sjølvkostregime. Det inneber at bustadeigarane i landet finansierer drift og investeringar gjennom dei årlege gebyra, seier generalsekretær Morten Andreas Meyer til avisa.

Han seier at dei enorme utgiftene som ventar er uhandterlege for vanlege hushald og seier det er nødvendig med bidrag over statsbudsjetta i åra framover.

Neste artikkel

Innbyggere fremdeles isolert etter jordras på Osterøy