Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp og Frp enige om ulv – legger press på Ap

Senterpartiet og Fremskrittspartiet har funnet sammen om flere punkter i rovdyrpolitikken. – Nå er det opp til Arbeiderpartiet, sier Sps Sandra Borch.

Arbeiderpartiet har nå en historisk mulighet i ulvesaken, ifølge Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix.
Arbeiderpartiet har nå en historisk mulighet i ulvesaken, ifølge Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix.

Etter at Frp brøt forhandlingene med regjeringen om rovdyrpolitikken i forrige uke, har partiet funnet sammen med Senterpartiet i flere betente saker.

Blant annet vil de:

* Tvinge regjeringen til å skrote forslaget om å lage en ny klageordning for saker om kvoter, lisensfelling og skadefelling – hvor departementet ikke lenger er siste klageinstans.

* Kreve at dagens inndeling med åtte regionale rovviltnemnder opprettholdes.

* Be om et lovforslag som senker terskelen for hva som er å anse som nødverge, slik at handlingsrommet for å skyte ulv i nødverge endres.

– Historisk

– Vi har nå en historisk sjanse til å få til reelle endringer. Nå er det opp til Arbeiderpartiet om de vil være med på å sikre flertall for våre forslag og dermed være med på å dempe konfliktene i rovdyrpolitikken. Jeg forventer at Ap tar det ansvaret, sier Sandra Borch.

Frps Jon Georg Dale sender også ballen tydelig videre til Arbeiderpartiet. Han mener Ap har et «enormt ansvar» og en mulighet til å få dempet rovdyrkonfliktene i store deler av landet.

– Vil de bruke sitt flertall til å få til reelle endringer, eller vil de gi Venstre vide fullmakter til å holde konfliktene i live også fremover? spør han.

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad svarer avdempet på utfordringen fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

– Vi har lagt oss på en dialog med de andre partiene for å avklare hvor de står med tanke på om det er noe vi kan enes om. Foreløpig har vi ikke gått i noen direkte forhandlinger, sier han til NTB.

Høyre: Søker løsninger

Annonse

Forslagene som Sp og Frp nå er enige om, var blant dem som ble trukket fram da Frp valgte å bryte forhandlingene med regjeringen i forrige uke.

Høyres Lene Westgaard-Halle, som forhandlet på vegne av alle de tre regjeringspartiene, sa da at de strakte seg langt. Enigheten strandet blant annet på at Frp ønsket at avgjørelser i den uavhengige klagenemnda skal kunne klages videre til departementet. Det vil bare bli ekstra byråkrati, mener hun.

– Vi kommer likevel til å søke felles løsninger om enkeltvedtak som søker å dempe konfliktene på rovdyrfeltet når vi behandler saken i Stortinget, sa Westgaard-Halle i forrige uke.

Bestandsmål

Et annet stridstema har vært bestandsmålet, som regulerer hvor mange valpekull med ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.

Både Arbeiderpartiet, Frp og Sp har ønsket avklaringer i lovverket for å senke terskelen for å felle ulv. Dette har de blant annet begrunnet med rettsstriden rundt tre vedtak om felling av ulv som ble gitt i 2017.

Også her er Sp og Frp enige om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med et konkret forslag til endringer i naturmangfoldsloven.

Ap har selv foreslått en lovendring som skal forankre bestandsmålet bedre i loven. Sjåstad påpeker at dette ligger nært opptil et av Frps forslag.

– Vi mener vårt er bedre fordi det krever en lovendring, men vi er ikke avvisende til Frps forslag, sier Ap-politikeren.

Til Høyesterett

Tirsdag ble det klart at Høyesterett har godkjent ankene både fra staten og WWF i saken fra 2017, og at den dermed skal opp i landets høyeste domstol.

Borgarting lagmannsrett slo i januar fast at to av tre vedtak om felling av ulv, som ble gitt i 2017 for å dempe konfliktnivået og øke tilliten til rovviltforvaltningen, var ugyldige.

Det var WWF som tok saken til retten, og både staten og WWF anket på punktene der de ikke fikk medhold.

(©NTB)

Neste artikkel

38 kilos hannulv felt i Løten