Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sør-Norges viktigste skytefelt omgjøres til naturområde onsdag

Onsdag markeres avslutningen av norgeshistoriens største naturrestaurering og innlemmingen av gamle Hjerkinn skytefelt i nasjonalparken i Dovrefjell.

Oslo 20200916. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (i blå jakke t.v.) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (i blå jakke t.h.) deltok i markeringen av tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til naturen. Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvarsdepartementet / NTB
Oslo 20200916. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (i blå jakke t.v.) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (i blå jakke t.h.) deltok i markeringen av tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til naturen. Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvarsdepartementet / NTB

Hjerkinn var i over 80 år Forsvarets viktigste skytefelt i Sør-Norge, men er nå et verneområde som blir innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar på markeringen. De skal avduke en ny steinhelle på vandringsveien opp mot utkikkspunktet til arkitektselskapet Snøhetta på Dovrefjell.

Bomber og granater fjernet

Forsvarsbygg har hatt oppdraget med å gjennomføre tilbakeføringen i samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren, miljøeksperter, entreprenører og myndigheter.

Veier, bygg og anlegg er fjernet, og hele området er ryddet for eksplosiver. Nesten 5.000 store udetonerte bomber og granater er fjernet sammen med 550 tonn metallskrot.

Annonse

Rundt 15.000 vernepliktige soldater har gått manngard i fjellet og ryddet i all slags vær og føre siden oppstarten av prosjektet i 2006.

Naturvernforbundet: – Unikt

Totalt er 165 kvadratkilometer restaurert. 130 av dem innlemmes i nasjonalparken, mens resten blir landskapsvernområde.

– Her er det gjort et helt unikt arbeid for å gjenskape store naturområder. Dette viser at vi kan reparere ødelagt natur, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Der det var kilometervis med vei, bombekratre og ødelagt natur er fjellnaturen nå tilbake.

– Nå får villreinen tilbake viktige trekkveier samtidig som den får økte beitearealer. Fjellrev og en rekke fugler får større tumleplass, naturtyper er gjenskapt og sjeldne arter får flere levesteder. Dette er helt utrolig og svært viktig, sier Håpnes.

Neste artikkel

Etter omstridt sanering på Dovrefjell: Miljødirektoratet har ikke avklart bruk av seter i Vesllie