Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik blir årets kvotejakt på gaupe

I to av de åtte rovviltregionene er det ikke åpnet for jakt.

Mandag 1. februar starter årets kvotejakt på gaupe i Norge. Foto: Robert Sandell / Mostphotos
Mandag 1. februar starter årets kvotejakt på gaupe i Norge. Foto: Robert Sandell / Mostphotos

1. februar starter årets gaupejakt i Norge. Det blir åpnet for jakt på 82 dyr i seks av de åtte rovviltregionene, skriver Klima- og miljødepartementet.

– For første gang på åtte år ligger vi over det nasjonale bestandsmålet for gaupe i Norge. Før kvotejakta på gaupe i år har jeg ikke gjort endringer i kvotene rovviltnemndene har satt for region 1, 2, 3 og 6. Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark), der bestanden ligger under bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ifølge Rovdata er det fra 2018 til 2020 registrert 57,5, 55 og 66,5 familiegrupper av gaupe i Norge. I 2020 tilsvarte dette 393 dyr, før jaktsesongen startet i fjor.

Bestandstallet for 2020 viser at gaupebestanden for første gang på åtte år ligger over det nasjonale målet på 65 ungekull i året, påpeker Klima- og miljødepartementet.

I region 2, 3 og 6 ligger bestandstallet over det regionale bestsmålet. Region 1 har ikke bestandsmål for gaupe, og som tidligere år er det derfor åpnet for kvotefri jakt i denne regionen. Miljødirektoratet har satt en kvote i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet.

Kvotejakta på gaupe varer frem til 31. mars.

Fakta

Kvotejakt på gaupe i 2021

Region 1 (Vestland, Rogaland og tidlegare Vest-Agder): Kvotefri jakt

Region 2 (Vestfold og Telemark, tidlegare Buskerud og tidlegare Aust-Agder): 32 (12 hunndyr)

Region 3 (tidlegare Oppland): 8 (4 hunndyr)

Region 4 (Oslo, tidlegare Akershus og tidlegare Østfold: Ingen jakt

Region 5 (tidlegare Hedmark): Ingen jakt

Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag): 30 (10 hunndyr)

Region 7 (Nordland): 6 (3 hunndyr)

Region 8 (Troms og Finnmark): 6 (3 hunndyr)

Totalt: 82 dyr (32 hunndyr)

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Neste artikkel

Den skandinaviske gaupebestanden øker