Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skrantesyke på elg oppdaget i Sverige

Den dødelige dyresykdommen skrantesyke er oppdaget på elg i Nord-Sverige. Veterinærinstituttet i Norge avdramatiserer funnet.

Før det nyoppdagede funnet i Sverige, ble det påvist skrantesyke (CWD) hos en 15 år gammel elg i Finland i mars 2018. Mye tyder på at det svenske tilfellet, som det finske, ikke dreier seg om den smittsomme typen som er utbredt i Nord-Amerika.
Før det nyoppdagede funnet i Sverige, ble det påvist skrantesyke (CWD) hos en 15 år gammel elg i Finland i mars 2018. Mye tyder på at det svenske tilfellet, som det finske, ikke dreier seg om den smittsomme typen som er utbredt i Nord-Amerika.

Det er en 16 år gammel viltlevende elgku som er smittet. Skrantesyke (CWD) er dødelig på hjortedyr. Ved smittsom opptreden vil den kunne ha svært negative konsekvenser på hjort, elg, rådyr- og reinsdyrbestander på lengre sikt.

Det er første gang at skrantesyke påvises i Sverige, men funnet i Norbotten i Nord-Sverige er likevel ikke uventet.

– Det har vært lignende tilfeller på fire eldre elger i Norge og én i Finland. Mye taler for at det handler om spontane forandringer og ikke den smittsomme varianten av sykdommen, sier epidemiolog Maria Nöremark i en pressemelding fra det svenske Jordbruksverket.

Prøver fra elgen i Sverige skal nå analyseres, og vil blant annet bli sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for videre analyser.

I Norge ble det i 2016 påvist en variant av den klassiske og smittsomme skrantesyken på 19 villrein i Nordfjella.

Ifølge forsker Jørn Våge ved Veterinærinstituttet er det ingenting som tyder på at tilfellet i Sverige har sammenheng med funnet i Nordfjella.

– Fra funn hos norsk og finsk elg har vi lite grunnlag for å tro at det som er avdekket hos den svenske elgen opptrer i en smittsom form. Vår forståelse er at det er snakk om en atypisk skrantesyke som kan opptre sporadisk. Tilsvarende sporadisk prionsykdom sees hos ulike dyr som storfe, småfe og mennesker. Det er derfor ingen stor dramatikk rundt funnet, sier Våge til NTB.

©NTB

Neste artikkel

Lover økt strømstøtte tidligere og vurderer begrensninger i eksporten