Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skrantesjuke påvist hos elg

Avlivet elgku har fått påvist skrantesjuke i Tynset kommune.

Det er funnet påvisbare prioner i hjernevevet hos elgkua i Tynset. Foto: Geir Olsen / NTB
Det er funnet påvisbare prioner i hjernevevet hos elgkua i Tynset. Foto: Geir Olsen / NTB

– Elgkua blir ansett som «faltvilt». Det vil si dyr som avlives etter observasjon av sykdomstegn, trafikkskade eller er påtruffet døde. Fallvilt har statistisk større sannsynlighet for å være syke og smitteførende enn annet vilt. Av den grunn er disse dyra viktig å teste, spesielt for skrantesjuke (CWD), sier CWD-koordinator og seniorforsker Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Annonse

Hos elgkua fant de påvisbare prioner i hjernevev, men ikke i lymfeknuten. Påvisningen er forenlig med tidligere funn av skrantesjuke hos elg i norden. I motsetning til villrein der skrantesjuke er smittsom mellom levende dyr, opptrer den sporadisk hos nordisk elg.

Siden 2016 er den alvorlige dyresykdommen påvist hos både villrein, elg og hjort i Norge.

Neste artikkel

Innrømmet å ha felt fem elger ulovlig - dømt til fengsel