Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjøt ulvepar fra feil revir – jakta stanses

To ulver felt 22. og 23. januar tilhører ikke Aurskog-reviret. Statsforvalteren har derfor stanset lisensfellinga i området.

Statsforvalteren i Oslo og Viken stanser lisensjakta. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Statsforvalteren i Oslo og Viken stanser lisensjakta. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver mandag ettermiddag på sine nettsider at lisensfellinga av ulv i Aurskog er stanset.

Etter å ha fått svar fra Rovdata på DNA-prøver, viser det seg at de to siste individene som er felt i området ikke tilhører Aurskog-reviret.

"Disse to individene tilhører ikke Aurskog – reviret, men viser seg å være et nyetablert par som er kommet inn i området mellom de fra før kjente revirene Mangen og Aurskog. På bakgrunn av denne informasjonen er lisensfellingen stanset umiddelbart", skriver Statsforvalteren.

Annonse

Tispa er utvandret fra det svenske reviret Stora Bör og er født i 2018 eller 2019. Hannen er født i Rømskog-reviret i 2019. Ved den siste foreløpige bestandsrapporten som kom i desember i fjor, var ikke disse individene påvist som et par.

"Statsforvalteren har i løpet av fellingsperioden blitt gjort kjent med revirmarkeringer fra paret, men disse var imidlertid lenger nord og i god avstand fra fellingsområdet. Det har også vært sporet i området mellom markeringene og fellingsområdet uten mistanke om at individene har vandre inn i området. Under lisensfellingen har det vært krevende avveininger mellom å få gjennomført lisensfelling i tråd med departementets vedtak, og å hindre at andre individer blir felt. I slike avveininger vil det alltid være en risiko for feil, og denne risikoen har vært vurdert fortløpende", skriver Statsforvalteren.

Da tispa ble felt den 23. januar, opplyste Statsforvalteren i Oslo og Viken om at det var ett dyr igjen på gjenstående kvote. Tirsdag i forrige uke justerte også Statsforvalteren fellingsområdet for uttak av Aurskog-reviret.

"Hensikten er at ulv som tilhører reviret skal kunne tas ut, mens nærliggende revir og evt. streifulv ikke felles", skrev de om justeringen.

Neste artikkel

Svensk politi avslutter etterforskningen mot mann som skjøt ulv