Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skandinavisk ulvebestand i fremvekst

Den felles skandinaviske ulvebestanden er i vinter beregnet til å bestå av cirka 450 individer. Det er en økning på 70 individer fra forrige vinter.

Den felles skandinaviske ulvebestanden er i vinter beregnet til å bestå av cirka 450 individer. Det er en økning på 70 individer fra forrige vinter. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
Den felles skandinaviske ulvebestanden er i vinter beregnet til å bestå av cirka 450 individer. Det er en økning på 70 individer fra forrige vinter. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Etter flere år med nedgang er bestanden omtrent tilbake på samme nivå som i 2014. Bestandstallene presenteres i den endelige statusrapporten fra vinterens ulveovervåking i Skandinavia, som Rovdata og Viltskadecenter har overlevert til Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige.

I Norge, inklusive grenserevir, ble det i vinter registrert 103 til 106 ulver, som er uendret i forhold til forrige vinter. Når ulvene i grenserevir deles mellom landene, teller den norske delen av bestanden 80 til 81 ulver.

– Oppgangen i den skandinaviske bestanden har skjedd i Sverige, der det beregnede antall ulver, inklusive halvparten av ulvene i grenserevir, har økt fra 300 til 365 individer. Økningen er mest markant i de sørøstlige delene av Dalarna og Gävleborgs län, forklarer leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Annonse

I vinter er det påvist i alt 45 familiegrupper av ulv i Skandinavia, hvorav 34 i Sverige, seks i Norge og fem med tilhold på begge sider av riksgrensen. Det gir en oppgang på fem familiegrupper i Skandinavia siden i fjor.

– Når antall ulveflokker og par i grenserevir deles mellom landene, ble det påvist i alt 36,5 familiegrupper og 19 revirmarkerende par i Sverige i vinter, mens Norge hadde 8,5 familiegrupper og sju revirmarkerende par, forklarer Kindberg.

Det ble påvist 45 valpekull født i fjor, hvorav 34 kull i helsvenske revir, seks i helnorske revir og fem i revir på tvers av riksgrensen mellom Sverige og Norge.

– Det er en oppgang på sju kull fra i fjor. Når halvparten av kullene i grenserevir deles mellom landene, gir det 8,5 valpekull i Norge, og bestanden var over det nasjonale bestandsmålet på fire til seks valpekull, sier Kindberg.

(©NTB)

Neste artikkel

– Systemet er bygd opp for å hindre meg i å påvirke resultatet