Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal undersøke hvordan jordsmonn kan «læres opp» til å tilpasse seg klimaendringer

Hvordan kan klimaendringer slå ut negativt for jordbruksjord? Det skal blant andre norske forskere se på nå.

Hvordan vil økte havnivåer påvirke det kystnære jordbruket? Det er et av flere spørsmål forskere nå skal prøve å svare ut. Foto: NMBU
Hvordan vil økte havnivåer påvirke det kystnære jordbruket? Det er et av flere spørsmål forskere nå skal prøve å svare ut. Foto: NMBU

– Målet er å forhindre fremtidig matmangel og bevare landbruksnæringen i utsatte områder, sier forsker Åsgeir Almås ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

For klimaendringer kan potensielt ha flere negative effekter på matjord. Flere internasjonale forskningsprosjekter skal nå finne løsninger for å motvirke de negative effektene.

Vil «lære opp» jorda

Blant annet skal de se på hvordan mikrobene i jordsmonn kan «læres opp» til å tilpasse seg klimaendringer.

– Lufttemperatur og nedbør påvirker når avlinger blir modne og eventuelt når de kan høstes, sier Almås.

– Varmere klima kan medføre tørke i enkelte områder hvilket igjen vil øke behovet for kunstig vanning. Dersom det er vann tilgjengelig da, noe som ikke er garantert.

Han forklarer videre at forringelse av jordsmonn vil skje i form av jorderosjon, ørkenspredning, økt saltinnhold og tap av torvjord.

– Alle disse effektene vil være med på å påvirke den globale matforsyningen.

Mer salt

Som et eksempel viser han til økt saltinnhold. Der kystnære strøk i dag ofte er produktive jordbruksområder, kan det endre seg med økende havnivåer. Det vil medføre mer salt og potensiell skade på avlingene.

– Økende saltmengder stresser jordas mikrober og skader jordsmonnets helse. Dette vil til slutt resultere i redusert matproduksjon – noe som betyr at mat kan bli knappere, prisene kan stige, og at det kan bli en økt avhengighet av å importere mat med større karbonavtrykk.

Resultatene fra forskningen skal hjelpe bøndene med å håndtere økende mengder saltvannsforurensning.

Neste artikkel

Import av biodrivstoff tar meir jord enn heile kveitearealet vårt