Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sjokoladeprodusent klager avgift inn for ESA

Hval Sjokoladefabrikk mener norske myndigheter feiltolker EUs regelverk og ber ESA gjenåpne klagen på den særnorske sjokoladeavgiften.

Hval Sjokoladefabrikk i Sandefjord selger 500 tonn sjokolade i året. Nå ber de EFTAs granskingsorgan ETA gjenåpne klagen på den særnorske sjokoladeavgiften. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Hval Sjokoladefabrikk i Sandefjord selger 500 tonn sjokolade i året. Nå ber de EFTAs granskingsorgan ETA gjenåpne klagen på den særnorske sjokoladeavgiften. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Dersom regjeringen ikke fjerner sjokoladeavgiften i statsbudsjettet med virkning fra 1.1.2020, vil det i ytterste konsekvens medføre at bedrifter som har solgt sjokolade i Norge kan få krav om å betale sjokoladeavgift for de ti siste årene, sier Rune Forsberg, som i 1996 etablerte sjokoladefabrikken i Sandefjord.

Regjeringen har i forslaget til neste års statsbudsjett videreført sjokoladeavgiften, til tross for at flertallet i et utvalg som ble satt ned i fjor høst mente avgiften burde erstattes av nye helsebegrunnede avgifter. Mindretallet i utvalget gikk inn for avvikling av avgiften.

Utvalgets rapport har siden vært ute på høring, men heller ikke høringsinstansene har vært samstemte.

– Regjeringen og Stortinget sitter med nøkkelen til å løse denne saken. Ved å fjerne sjokoladeavgiften vil de med et pennestrøk kunne eliminere både den uheldige konkurransevridningen som oppstår mellom produkter innenfor og utenfor avgiften, samt fjerne usikkerheten knyttet til et eventuelt tilbakebetalingskrav, mener Forsberg.

Ikke bærekraftig

Sjokoladeavgiften er i dag på 20.82 kroner per kilo, og for en produsent som Hval utgjør avgiften rundt 10 millioner kroner i året.

– For oss utgjør dette 20 prosent av omsetningen, sier Forsberg til NTB.

– Alle forstår at dette ikke er bærekraftig. Det å pålegge noen få sjokoladeprodusenter en slik enorm avgift og gi unntak til bl.a. is, kjeks og kaker med sjokolade, er naturligvis i strid med EU sitt regelverk, mener Forsberg.

Et eventuelt krav om etterbetaling vil ikke ramme Hval Sjokoladefabrikk som har betalt avgift, mens derimot isprodusenter og andre som har hatt unntak, sier han.

Annonse

Klage satt på hold

NHO Mat og Drikke klaget i desember 2017 sjokolade- og sukkeravgiften inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA fordi de mente den var konkurransevridende.

Da regjeringen i november i fjor varslet en NOU-utredning, ble klagen satt på hold, men Hval Sjokoladefabrikk ber nå ESA om å gjenåpne den.

– Jeg hadde nylig et møte med ESA og mitt inntrykk er at de er mer enn villige til å behandle denne klagen. Og når ESA først åpner sak, så kan ingen lenger stoppe den, sier Forsberg.

Avventer

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet medgir at hans parti Frp aldri har vært noen varm forsvarer av sjokolade- og sukkeravgiften.

Han er imidlertid uenig i at avgiften utgjør statsstøtte til dem som får unntak, noe som vil være i strid med EØS-avtalen.

– En avgift på noen produkter betyr at det trekkes en grense mot andre produkter som faller utenfor avgiften. Uansett hvor grensen trekkes vil noen mene at den slår urettferdig ut. Men dagens avgrensninger har ligget fast i lang tid og er godt kjent av næringen, sier Næsje til NTB.

– Vi avventer ESAs behandling av saken, sier han.

(©NTB)

Neste artikkel

Bønder ringer med gardsklokkene for å skape håp i koronatid