Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SIFO: Dyrere og bedre produkter må til for å få et bærekraftig forbruk

Dyrere og bedre produkter må til hvis det skal lønne seg å reparere klær og hvitevarer og skape et mer bærekraftig og miljøvennlig forbruksmønster, mener SIFO.

Dyrere klær som holder seg lenger og lønner seg å reparere er et av tiltakene SIFO anbefaler for å få et mer bærekraftig forbruk. Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Dyrere klær som holder seg lenger og lønner seg å reparere er et av tiltakene SIFO anbefaler for å få et mer bærekraftig forbruk. Illustrasjonsfoto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Det er langt enklere, og ikke minst billigere, å kjøpe nytt hvis produkter som er rimelige og av dårlige kvalitet går i stykker. Dette enten det dreier seg om klær, hvitevarer eller mobiltelefoner, viser en ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Met.

Lavkvalitetsprodukter er nesten alltid mindre lønnsomt å reparere, og det er større sjanse for at reparasjonen blir mislykket. Dette fører til unødvendig mye avfall og miljøbelastning, heter det i rapporten.

Det er på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet at SIFO har undersøkt lønnsomheten i reparasjonsbransjene for klær og hvitevarer, samt barrierer og muligheter for utvikling av tjenester.

Spørreundersøkelser

Forskerne har blant annet sett på ulike tiltak som kan styrke bransjen, men også hva som kan bidra til at flere produkter får lengre brukstid, intervjuet både folk i reparasjonsbransjen og foretatt en spørreundersøkelse blant forbrukere.

Blant hvitevarer, som kjøleskap, frysere og vaskemaskiner, blir 34 prosent forsøkt reparert når de går i stykker. Godt over halvparten var mislykkede reparasjoner.

Annonse

– Overraskende mange forsøkte å reparere hvitevarene selv, eller fikk noen de kjente til å prøve, sier Harald Throne-Holst, en av forskerne bak undersøkelsen.

Den viktigste grunnen bak ønsket om å reparere hvitevarer er at varen kostet mye eller var av god kvalitet ellers. Det var langt flere som ville reparere hvitevarer enn mobiltelefoner.

Klesreparasjoner

I motsetning til hvitevarereparasjonene blir klesreparasjonene stort sett vellykkede, viser undersøkelsen. 41 prosent av de spurte sier at de har reparert klær de siste to årene.

Hele 58 prosent av de spurte sier at de ville ha brukt klærne lenger dersom de var av bedre kvalitet, og mange sier at ville reparert klærne dersom reparasjonstjenestene var billigere.

Blant tiltakene SIFO-forskerne anbefaler, er å innføre tiltak som gjør nye produkter bedre og dyrere, gi bedre informasjon om levetiden til produktene og mer og bedre informasjon om forbrukernes ansvar og rettigheter når det gjelder reklamasjoner og garantier.

SIFO anbefaler også å styrke kompetansen blant personalet i bransjen, å sørge for bedre kunnskap om reparasjon blant forbrukerne, og gi tilskudd til bedrifter som satser på å gi sine produkter forlenget levetid.

Neste artikkel

Arbeidet med strømkabelen til England går som planlagt