Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sier bønder vurderer å droppe mathvete på grunn av høye gjødselpriser

Høye gjødselpriser har ført til at bønder vurderer redusere bruken av gjødsel, med den konsekvensen at hverteavlingene ikke oppnår matkvalitet, ifølge Anders Klaseie, leder for kornutvalget til Norges Bondelag.

Anders Klaseie, leder for kornutvalget til Bondelaget, sier høye priser på nitrogengjødsel kan tvinge bønder til å droppe produksjon av mathvete.
Anders Klaseie, leder for kornutvalget til Bondelaget, sier høye priser på nitrogengjødsel kan tvinge bønder til å droppe produksjon av mathvete.

Derfor håper han regjeringen vil øke målprisen på korn betydelig.

– For å få mathvete må man gjødsle mer enn når man produserer hvete til fôr. Når gjødselprisen går i taket blir det for stor risiko og ulønnsomt å gjødsle til matkorn, sier kornbonden.

Prisen tredoblet fra 2020

Da Klaseie selv kjøpte inn nitrogengjødsel høsten 2020, var gjødselprisen 2,49 per kilo. Da han kjøpte gjødsel nå i høst - til årets avling, hadde prisen økt med en krone.

For ham, som dyrker 700 mål korn, innebar dette en kostnadsøkning fra 170.000 til 215.000.

Siden da har prisøkningen eskalert.

En kilo nitrogengjødsel koster i dag 8 kroner. Skulle Klaseie kjøpt inn like mye gjødsel som han pleier, til den samme prisen, ville den totale kostnaden blitt cirka 370.000.

Klaseie sier prisøkningen tidlig i høst ble kompensert i tillegsforhandlingen til jordbruksoppgjøret, men mener bøndene må planlegge for at prisnivået holder seg på opp mot dagens nivå.

Vil ha høyere kornpris

Klaseie mener løsningen er en betydelig økning i målprisen på korn.

– Når det gjelder å kompensere for gjødselprisen er det kornpris som trengs. Så kan man jo si at arealtilskudd og økte tilskudd også må til ​for å løfte inntektene, men det viktigste er at kornprisen løftes i hele verdikjeden for å gjøre det lønnsomt å sørge for gode avlinger, sier han.

Ifølge et røft anslag han har gjort må målprisen opp fra 3,8 til 4,4 kroner per kilo korn, for at dagens prisnivå på gjødsel ikke skal gå utover lønnsomheten i produksjon av matkorn.

Fordi også prisene på andre innsatsfaktorer som diesel, maskiner, plantevernmidler og strøm har økt, mener han imidlertid målprisene må opp betydelig mer enn dette.

Neste artikkel

Torunn Renate fikk fem bonusbarn på gården