Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seterutvidelse i magre kutider

Mens det går bra på setre som Strandmo, preges dessverre vårt øvrige seterbruk av dårlige tider. På mang en 2013-aktiv seter er det nemlig ikke lenger engang magre kuer å se, skriver Puschmann i dagens Tilbakeblikk.

Strandmo Stølsysteri i Valdres. Foto: Oskar Puschmann
Strandmo Stølsysteri i Valdres. Foto: Oskar Puschmann

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

I bibelen fortelles at en farao drømte at det opp fra Nilen kom sju feite kuer fulgt av sju magre som slukte de første, men forble like magre. Drømmen skulle bety at etter sju gode år kom det sju dårlige.

Annonse

Da jeg var tilbake på Strandmo Stølsysteri i Valdres etter sju år, var det heldigvis ingen magre kyr eller dårlige tider å se. Alt var på stell for både ysteri, kyr og matglade kunder. Fjøs- og meieri var utvidet, en ny generasjon hadde overtatt og folk glad i kvalitetsmat fant i stigende grad fram til stølsysteriet. Mitt mål var å fotografere dyr i utmark, men først måtte de sju kyrne på 2013-bildet studeres av meieribestyrer Anna Karoline Ness.

Antes Después

Strandmo Stølsysteri i Nord-Aurdal kommune, Innlandet. Bildene er fra 2013 og 2020, og er tatt av Oskar Puschmann.

«Åhhh, der er Juno på vei ut døra, og så Blilin, Mairos, Boulette, Raulin, Fredlin og Kranslin aller først». Det var tydelig at både de og mange fler ble husket med navn og kjærlighet. Men mens det går bra på setre som Strandmo, preges dessverre vårt øvrige seterbruk av dårlige tider. På mang en 2013-aktiv seter er det nemlig ikke lenger engang magre kuer å se.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Et gjenopplevd vårsildefiske fra en bergknaus