Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sanner spår budsjettknipe

Statens utgifter vil om få år øke raskere enn inntektene, advarer regjeringen i sin nye perspektivmelding.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la fredag fram regjeringens perspektivmelding. Foto: Berit Roald / NTB
Finansminister Jan Tore Sanner (H) la fredag fram regjeringens perspektivmelding. Foto: Berit Roald / NTB

– Vi har verdens beste utgangspunkt for å håndtere omstillingen og håndtere utfordringene. Men vi er nødt til å ha tydelige strategier for å få det til, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han la fredag fram Perspektivmeldingen 2021, der regjeringen ser inn i den økonomiske spåkula for de kommende tiårene.

Meldingen viser at Norge har betydelige utfordringer i vente, et godt utgangspunkt til tross.

– Skatteinntektene kommer ikke til å øke like mye. Og oljeinntektene kommer til å gå ned, sier Sanner.

– Så det som vil være en hovedutfordring framover, er hvordan vi skal ta vare på velferdssamfunnet vårt og sikre bærekraften i samfunnet.

Udekket finansieringsbehov

«I årene framover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer, vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.»

Slik begynner stortingsmeldingen, som alt i alt er 308 sider lang.

Over tid vil inntektene fra olje- og gassvirksomheten avta, og oljefondet vil snu fra å vokse raskere til å vokse saktere enn resten av økonomien, advares det.

Sammen med lavere vekst i skatteinntektene og økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg, bidrar dette til at handlingsrommet i budsjettene blir trangere og trangere.

«Om få år vil statens utgifter øke raskere enn inntektene, og frem mot 2060 vil det ifølge fremskrivninger i denne meldingen være et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag 5 mrd. kroner årlig», står det i meldingen.

Svekket inntektsvekst

Veksten i skatteinntektene ligger an til å avta. I forrige tiår vokste statens skatteinntekter med 18 milliarder kroner i året i snitt.

I perioden fra 2023 til 2030 ventes skatteinntektene derimot å vokse med bare 10 milliarder kroner i året.

Samtidig vil oljefondet etter hvert vokse saktere enn fastlandsøkonomien. Regjeringen anslår at bruken av oljepenger vil kunne øke med 3–6 milliarder kroner i året i snitt fram mot 2030 – mot en økning på 12 milliarder kroner i året i snitt i perioden fra 2001 til 2019.

I motsatt ende øker utgiftene, både på grunn av økende pensjonsutgifter og på grunn av budsjettsatsinger som langtidsplanen for Forsvaret og Nasjonal transportplan.

Annonse

Denne utviklingen vil etter hvert skape en ubalanse i statsbudsjettene, advares det:

«Etter hvert vil det oppstå et økende inndekningsbehov. Det betyr at inntektene må økes eller utgiftene reduseres. Med de forutsetningene som er lagt inn i basisforløpet i denne meldingen, må statens utgifter kuttes eller skattene økes tilsvarende 5,6 pst. av fastlands-BNP fram mot 2060», fastslås det.

Det tilsvarer en årlig innstramming på nær 5 milliarder kroner. Den må dekkes inn enten gjennom budsjettkutt eller gjennom en økning i inntektene.

Vil øke sysselsettingen

Regjeringens viktigste svar på utfordringen er at sysselsettingen må opp.

– Det er flere i arbeid som er svaret på de langsiktige utfordringene for dette landet, sa statsminister Erna Solberg (H) under framleggelsen av stortingsmeldingen fredag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg (H) under presentasjonen av Perpektivmeldingen 2021 fredag. Foto: Berit Roald / NTB
Statsminister Erna Solberg (H) under presentasjonen av Perpektivmeldingen 2021 fredag. Foto: Berit Roald / NTB

Regjeringen vil blant annet satse på å få flere unge til å fullføre videregående skole og å få flere til å gå fra deltid til heltid.

Er det noe koronakrisen har vist, så er det hvor uforutsigbar framtida er, ifølge Solberg.

– Men vi vet at vi kan påvirke hvordan Norge ser ut, og at vi kan styre Norge i den retningen vi ønsker.

Slakter regjeringens perspektivmelding: – En politisk dekkoperasjon

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener Høyre argumenterer for strammere budsjettpolitikk for at de skal kunne gi nye skattekutt.

– Høyres presentasjon av perspektivmeldingen er en politisk dekkoperasjon. Høyre vil at du skal stramme livreimen, mens de selv kan gi store skattekutt til de aller rikeste, sier Kaski.

– Vi må og kan bygge ut velferdsstaten, hvis vi omfordeler fra privat rikdom til felles velferd. Det er det råd til, hvis vi får et økonomisk ansvarlig parti ved roret i stedet for Høyre, sier hun.

Arbeiderpartiet mener regjeringens perspektivmelding viser at høyresidens verktøykasse er tom.

– Høyresiden svikter de unge utenfor skole og jobb. Verktøykassen er tom – nå er tida inne for en ny regjering som vil sette alle kluter til for å inkludere flere unge i jobb og skole, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen.

Han viser spesielt til at andelen unge på uføretrygd og arbeidsavklaringspenger har økt de siste åtte årene.

Neste artikkel

Nå er ulvejakta i gang igjen