Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sandberg inviterer til folkemøter om nytt fiskekvotesystem

I løpet av sommeren vil fiskeriminister Per Sandberg (Frp) holde åpne møter langs kysten der han vil orientere om arbeidet med det nye kvotesystemet.

Regjeringen vil gjøre det mulig for sjarkeiere å kjøpe opp flere kvoter, ifølge Klassekampen. Bildet viser kystvakten som er på vei til å inspisere en tråler i Barentshavet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk, SCANPIX
Regjeringen vil gjøre det mulig for sjarkeiere å kjøpe opp flere kvoter, ifølge Klassekampen. Bildet viser kystvakten som er på vei til å inspisere en tråler i Barentshavet. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk, SCANPIX

Sandberg skal ha åpne møter i Nord-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet i løpet av juni.

– Ambisjonen min er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt, skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystemet bør se ut, sier statsråden.

Ifølge Klassekampen vil regjeringen gjøre det mulig for sjarkeiere å kjøpe opp flere kvoter.

Mens man på de større båtene kan kjøpe opp kvoter og samle dem på færre båter, har sjarker kun hatt muligheten til å kjøpe én kvote. Nå vil fiskeriministeren endre struktureringen, skrev avisa tidligere denne uka.

Annonse

– Kvotesystemet skal bidra til at fiskeressursene forvaltes og høstes på en effektiv måte, til beste for samfunnet, sier Sandberg, som møter motstand langs kysten.

Flere frykter at dagens eldre sjarkeiere blir fristet til å selge seg ut av næringen, og at unge fiskere ikke får råd til å kjøpe kvotene. I Tromsø lanserer Kystens Tankesmie en alternativ plan der sjarkene får større kvote, og at tilgangen til fiskeressursene spres langs hele kysten.

Fiskeriministeren mener at dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. Regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges fram våren 2019.

Statsråden vil holde en kort innledning, og møtet vil deretter åpnes for debatt. Første møte blir i Ålesund 14. juni. I tillegg skal det være folkemøter i Svolvær, Alta og Mandal.

©NTB

Neste artikkel

Senterpartiet vil ha tiltakspakke for skognæringa