Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rundt 400 jerver i Norge

I fjor ble det påvist 322 jerver i Norge ved hjelp av DNA-analyser. Dermed estimeres bestanden til å være på rundt 400 dyr.

Jervebestanden i Norge har gått litt ned. Foto: Mostphotos
Jervebestanden i Norge har gått litt ned. Foto: Mostphotos

Den norske bestanden av jerv består av mellom 358 og 418 dyr i 2021, noe som er litt færre enn året før, ifølge en rapport fra Rovdata.

– Det er litt ned fra 339 individer året før. Tilsvarende tall for Sverige var 421 individer i 2021, noe opp fra 381 individer året før. Sytten av individene var påvist med prøver i både Norge og Sverige, sier leder Jonas Kindberg, i Rovdata.

Tallet er basert på innsamling og analyser av DNA fra avføring, hår, urin og vevsprøver.

Jerven regnes som en av de fem norske rovdyrene, i tillegg til gaupe, bjørn og kongeørn. I 2021 hadde den status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter.

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter