Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovviltnemnder skal behandle ulveklager neste uke

Rovviltnemndene for Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold kaller inn til møte for å behandle klager på det omstridte vedtaket om utvidet kvote for ulvejakt utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus.

FOTO: SKANDULV
FOTO: SKANDULV

De to rovviltnemndene for områdene hvor det er flest ulver i Norge møtes i Hamar 26. februar, går det fram av en melding fra Fylkesmannen i Innlandet, som fungerer som sekretariat i saken.

Da skal klagene på den utvidede kvoten på fire ulver for ulvejakt i de delene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen behandles.

Rovviltnemndene besluttet 5. februar å utsette behandlingen av klager på utvidelsesvedtaket, med henvisning til at klagefristen var 20. februar.

Før dette, 29. januar, vedtok nemndene å utvide kvoten for ulvejakt. Det skjedde til tross for at sekretariatet hadde gitt en tilråding om at nemndene heller skulle anmode Klima- og miljødepartementet om å utvide kvoten. Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), var den eneste som stemte imot.

Annonse

Et søk i postjournalen til Klima- og miljødepartementet viser at i tillegg til tidligere omtalte klager fra WWF og Naturnvernforbundet, har organisasjonene Foreningen Våre Rovdyr og Rovviltets Røst Norge sendt inn klage. Det samme har en håndfull enkeltpersoner også gjort.

Rovviltnemndene har i sitt vedtak fra slutten av januar vist til at kvoten ble fylt raskere enn ventet, i og med at siste ulv på kvoten ble felt 3. januar. De har også vist til at departementet kuttet antall revirer som kunne felles innenfor ulvesonen fra tre til ett, noe nemndene mener påvirker helheten i det opprinnelige lisensjaktvedtaket om jakt innenfor og utenfor sonen fra i sommer.

Departementet har på sin side uttalt at det er usikkert hvorvidt vedtaket om ekstrakvote utenfor sonen i det hele tatt er lovlig.

Vedtaket om utvidet jaktkvote for ulv har vært gjenstand for mye kontrovers, og har blant annet utløst et krav fra WWF om at ordningen med rovviltnemnder må legges ned.

Neste artikkel

– Vi har en rovdyrpolitikk i Norge som er en suksess