Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovviltnemnder diskuterer muligheten for å skyte flere ulver under lisensjakt

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold skal møtes i slutten av januar for å diskutere om det kan skytes flere ulver på lisens utenfor ulvesonen.

Kvota for ulvejakt kan bli utvidet. Foto: Bernard Landgraf

Rovviltnemndene skal behandle saken under et møte på Hamar 29. januar, og tema er «ny vurdering av kvote og område for lisensfelling av ulv», ifølge en melding som er lagt ut på nettsiden til nemnda i Hedmark.

Leder i Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG), sier det er for tidlig å si noe om hvor mange dyr kvoten eventuelt skal utvides med eller hvilke områder som skal vurderes åpnet for ulvejakt.

– Vi venter på en tilråding fra Fylkesmannen, så får vi tar diskusjonen derfra. Fra mitt perspektiv er det ikke åpenbart at det er noen grunn til å heve kvoten. Ønsket om det er primært kommet fra Hedmark, sier Solum.

Utenfor ulvesonen

Leder i Rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård (Sp), understreker at det ikke er snakk om en omkamp om lisensjakt innenfor ulvesonen.

Like før jul omgjorde Klima- og miljødepartementet et vedtak fra rovviltnemndene fra i fjor sommer, hvor nemndene ønsket at ulveflokkene i Mangen, Slettås og Høbøl skulle kunne felles. Departementet kuttet to flokker fra jakta, og dermed kunne bare Slettås-ulvene skytes.

– Vi foreslår definitivt ikke ny kvote for lisensjakt innenfor ulvesonen. Det vi skal ha møte om, er muligheten for å utvide kvoten utenfor ulvesonen. Om det dukker opp ulver i beiteprioriterte områder mens det fortsatt er snø, er det et godt preventivt virkemiddel mot skader på beitedyr å ta ut ulv før beitesesongen, sier Nergård.

Han vil heller ikke ha noen formening om hvor mange dyr kvoten bør være på, og viser til en faglig vurdering og tilråding fra Fylkesmannen som skal utarbeides før møtet.

Annonse

Jaktperiode kan bli utvidet

Den opprinnelige kvoten for lisensjakt på ulv utenfor sonen var på tolv dyr. Siden lisensjakta begynte 1. oktober, er det skutt åtte ulver i de områdene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen. Oslo og Østfold ligger i sin helhet innenfor ulvesonen.

Lisensjaktperioden for ulv utenfor sonen varer med dagens regelverk fram til 1. april, men Klima- og miljødepartementet behandler fortsatt et forslag om at jakta skal kunne fortsette til 1. mai. Statssekretær Atle Hamar uttalte til Nationen nylig at departementet skal avgjøre i løpet av våren hvorvidt jakta skal vare helt til mai.

– Det hadde vært en fordel om det kunne vært lisensjakt ut april, for å unngå samme type situasjon vi så i Gammeldalen, hvor det ble sett en ulv 26. april, som gjorde store skader utover sommeren, sier Nergård.

I månedsskiftet april/mai i fjor søkte beitebrukere i Gammeldalen i Tynset og Tolga om fellingstillatelse på en ulv, men fikk avslag. Dette området ligger utenfor ulvesonen.

Skadefelling og påkjørsler

Når kvoten var på tolv ulver utenfor sonen, men den likevel er fylt etter at det er skutt åtte dyr i løpet av jaktperioden, skyldes det at ulver som er skutt på skadefelling eller dør på annen måte i løpet av sommeren og tidlig høst, trekkes fra lisensjaktkvoten.

Det opprinnelige vedtaket om 12 dyr utenfor sonen ble fattet i midten av juni, og mellom da og starten på lisensjakta ble det skutt tre ulver på skadefelling i Hedmark utenfor ulvesonen, to i Rendalen og én i Hamar kommune. Én ulv er skutt i nødverge i Trysil i Hedmark og ytterligere én ulv døde etter en bilpåkjørsel i Skiptvet kommune i Østfold.

Det er også skutt to ulver på lisens innenfor ulvesonen i Trysil kommune, og de er trukket fra en annen kvote på tre dyr. Det det her er snakk om, er det mye omdiskuterte Slettås-paret, som begge fikk sin tilværelse avsluttet første nyttårsdag.

I løpet av perioden hvor lisensjakta har pågått, er det også skutt to ulver på skadefelling i Finnmark. Det er ikke lisensjakt på ulv i rovviltregion 8 (Troms og Finnmark).

Neste artikkel

Bjørn skutt i Selbu