Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovdata: 94-98 ulver påvist så langt i vinter

Av de nærmere hundre ulvene som er registrert hittil i vinter er 24 avlivet i samme periode.

Sju ulver vandret på elveisen på Varåa i starten av februar. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet/Evenstad
Sju ulver vandret på elveisen på Varåa i starten av februar. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet/Evenstad

En ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata, viser at det er påvist 94-98 ulver.

Det skriver Rovdata i en pressemelding til Nationen.

Fra 1. oktober til 2. februar er det påvist 50 ulver kun i Norge og 37-39 i grenserevir mot Sverige, mens 7-9 ulver foreløpig har usikker grensestatus.

Rapporten oppsummerer det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge så langt i vinter. Registreringssesongen varer helt til 31. mars.

– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det kun påvist to ulver i perioden, og begge er skutt vest i Norge i Rogaland og Vestland fylker, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg, ifølge pressemeldingen.

Annonse

Fakta

Overvåkingen av ulv i Norge

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

Kilde: Rovdata

Valpekull i helnorske revir

Ifølge Rovdata er det så langt i vinter dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Mangen og Aurskog, som alle er fullstendig innenfor ulvesonen.

Det er også påvist kull i de seks grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen og Rømskog. I Boksjøreviret er det også påvist et ulvekull, men det gjenstår noe sporing for å avklare endelig grensestatus.

– Dessuten mangler det en endelig avklaring på grensestatus og eventuelle valper innenfor overvåkingssesongen i Bograngen-reviret, opplyser prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet, Petter Wabakken, i pressemeldingen.

Neste artikkel

Tetthet og innavl påvirker når ulv i Skandinavia får sine første valpekull