Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rotevatn gir klarsignal til å ta ut 27 ulver i vinter

Fra 1. desember starter jakten på ulv utenfor ulvesona. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn gir klarsignal til å skyte 27 ulver.

Ulvejakta starter 1. desember. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Ulvejakta starter 1. desember. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Ifølge departementet har de dermed opprettholdt vedtakene til rovviltnemndene.

– I de aktuelle områdene for lisensfelling utenfor ulvesona er det ikke kjent forekomst av ulvepar eller flokker som har etablert revir. Med unntak av en ulv, som holder til fast på Vestlandet, dreier lisensfellingen seg derfor i hovedsak om streifulver på vandring utenfor ulvesona, sier Rotevatn i ei pressemelding.

Jakten varer fra 1. desember til 31. mai.

– Reagerer vi kraftig på

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sier at det er bra at det skal skytes 27 ulver i vinter, og at det er en viktig jobb som skal gjøres av jaktlagene i vinter.

Han er derimot misfornøyd med avgjørelsen om å ikke ta ut ulvene i det såkalte Deisjøreviret, som holder til delvis innenfor og delvis utenfor ulvesonen i det nordlige Hedmark.

– Deisjøreviert nord for Trysil har fått jaktforbud, og det reagerer vi kraftig på. Det argumenteres med at det er en genetisk viktig ulv, og vi er bekymret for at ulven vil yngle og skape betydelig press på de beiteprioriterte områdene vestover og nordover, sier Bartnes til Nationen.

– Vi mener at ulven heller må flyttes enn å vernes, alternativt må det åpnes for lisensjakt på det reviret. Erfaringer med revirdannelse i det området gjør oss svært bekymret, legger han til.

Annonse

Flest ulver på Østlandet

Kvotene for lisensfelling fordeler seg geografisk slik: Vest-Norge 3, Sør-Norge 3, Oppland 7, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark 12, Midt-Norge 2 og ingen i Nordland, Troms og Finnmark.

Ifølge Rotevatn skal ikke lisensjakten på ulv gå utover bestandsmålet for ulv her i landet.

– En forutsetning for at ulvebestanden i Sør-Skandinavia ikke blir truet er at det minst hvert femte år lykkes en immigrant fra Russland/Finland å etablere seg og spre genene sine. Det ligger derfor til grunn for alle vedtakene at fylkesmennene følger godt med og kan raskt stanse lisensfellingen om det skal dukke opp slike genetiske verdifulle ulver på vandring, sier Rotevatn.

Kan skyte 59 ulver totalt

Fagsjef i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, kaller det «ekstremforvaltning».

– Dette er en ekstremforvaltning i strid med lover, Stortingsvedtak og internasjonale forpliktelser. Det er fullstendig uansvarlig å la politiske nemnder styre arter mot utrydding slik de gjør her, sier Håpnes.

Rovviltnemndene har også foreslått å skyte 32 ulver innenfor ulvesona. Det vil si 59 ulver totalt. Det får Håpnes til å reagere.

– Naturvernforbundet har også klaget på vedtak om skyting av 32 ulver i fem familiegrupper inne i ulvesonen og vi forventer at det ikke blir ulvejakta inne i ulvesonen siden det allerede er vedtatt at alt for mange ulver kan skytes i resten av landet nå i vinter, avslutter han.

Neste artikkel

Bålmarkering mot rovdyrpolitikken: Lokallagsleiar fryktar beitesesongen blir dramatisk