Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Røsland varsler ny EU-strategi 

Norge kan ikke være gratispassasjer i europeisk samarbeid, advarer europaminister Marit Berger Røsland (H). Nå vil regjeringen legge fram en ny EU-strategi. 

Ny strategi: Europaminister Marit Berger Røsland varslar ny EU-strategi. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
Ny strategi: Europaminister Marit Berger Røsland varslar ny EU-strategi. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Den nye strategien lanseres tidlig i 2018, sa Røsland da hun holdt den halvårlige redegjørelsen til Stortinget om viktige EØS- og EU-saker.

Ifølge henne er det i Norges interesse å delta aktivt i prosessene som pågår i Europa.

– Regjeringen vil følge EUs initiativer, delta aktivt i debattene, spille inn norske posisjoner og mulige egne bidrag der det er naturlig. Vi kan ikke være en gratispassasjer til velstand og sikkerhet. Vi må videreføre vår konstruktive engasjementslinje fordi det er i vår nasjonale interesse, sa Røsland.

Vil aktivt på banen

Den nye EU-strategien skal være en oppfølging av stortingsmeldingen fra i vår om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

– For at vi skal få gjennomslag for norske interesser, samtidig som vi bidrar til en positiv utvikling både i Norge og i andre europeiske land, må Norge aktivt på banen. Vår velstand, vår trygghet og våre verdier sikres best gjennom samarbeid i Europa, sa Røsland.

Norge må også ha et årvåkent blikk for nye samarbeidsområder som kan oppstå i kjølvannet av brexit, påpekte hun.

– Også her vil Norge delta aktivt i debatten for å kunne bli inkludert i nye ordninger der det er i vår interesse.

Les også: EU varslar sterkare satsing på sosiale rettar

Stemningsskifte

I redegjørelsen bet Røsland seg merke i stemningsskiftet som nå har funnet sted i EU.

Mens 2015 og 2016 var preget av flyktningkrise, terror, brexit, høyrepopulisme i vekst og Donald Trumps sjokkseier i presidentvalget i USA, ser tidevannet nå ut til å ha snudd.

– Samholdet, optimismen og kreativiteten i det europeiske samarbeidet er betydelig større enn bare for ett år siden. Det er bra, også for Norge, sa Røsland.

"Vår velstand, vår trygghet og våre verdier sikres best gjennom samarbeid i Europa"

Marit Berger Røsland, Europaminister
Annonse

Den økonomiske utviklingen i eurosonen har vært sterkere enn ventet, mens arbeidsløsheten er fallende, påpekte hun. Samtidig har de øvrige EU-landene klart å holde sammen i forhandlingene med Storbritannia.

Ifølge Røsland er troen på samarbeid tilbake.

– Krisescenarioene om dominoeffekt og oppløsning er i ferd med å bli gjort til skamme.

Les også: Brexitbombe tikker under EUs sosiale søyle

Uenighet med Ungarn

Noen utviklingstrekk vekker likevel bekymring. Røsland trakk blant annet fram hvordan demokrati, rettsstat og sivilsamfunn er under press i Polen og Ungarn.

De to landene har begge ønsket politisk kontroll over pengehjelpen Norge gir til sivilsamfunnet gjennom EØS-midlene. Det har Norge nektet å godta.

En enighet med Polen kom på plass tidligere i høst, men forhandlingene med Ungarn er ikke avsluttet, ifølge Røsland.

– Vi står fast på at forvaltningen av EØS-midler til sivilt samfunn skal skje uavhengig av mottakerlandets myndigheter, sa hun.

Les også: Marit Berger EØS-land

Les også: Dagens Brexit lukter svidd

Neste artikkel

En bølge av lokalt norsk øl til Berlin