Rekordmye på skogbruk - og vern

Mer til skogsbilveier, mer til gjødsling, mer bioenergi: På et tidspunkt må vi spørre oss når vi har vernet nok, sier Erik Lahnstein.

Hogsten skal opp. Da går det en grense for hvor mye skog som skal brakkes, sier Skogeierforbundets Erik Lahnstein. Foto: Siri Juell Rasmussen.
Hogsten skal opp. Da går det en grense for hvor mye skog som skal brakkes, sier Skogeierforbundets Erik Lahnstein. Foto: Siri Juell Rasmussen.

I Nationen har Per Olaf Lundteigen (Sp) kritisert skognæringen for å være for ukritisk til skogvern, spesielt etter at Stortinget vedtok et mål om 10 prosent skogvern.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Skogeierforbundet: – Må sikres nok norsk tømmer