Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange ulv registrert i Norge

Til tross for at det aldri er skutt så mange ulv som under vinterens lisensjakt, er det aldri før i nyere tid registrert så mange ulv i Norge som i vinter. – Alvorlig og bekymringsfullt, sier Bondelaget.

En ett år gammel ulvehann som nettopp er blitt bedøvet fra helikopter ved Ulvsjøberget ved Osen i Åmot i Hedmark. Ulven stammer fra Slettåsflokken og skal bli radiomerket med GPS-sender før den slippes fri igjen. I tillegg tas det en del prøver. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens registrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

I vinterens registreringssesong er det påvist 115–116 ulv i Norge, mot 105 til 112 i fjor vinter. 70 til 71 av ulvene ble kun påvist i Norge, mens 45 av dem hadde tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. Av de 70 til 71 helnorske ulvene er 27 avlivet ved lovlig felling og én er funnet død av annen årsak, viser tallene fra Rovdata.

Med åtte ulvekull i helnorske revir og fem i grenserevir ble det nasjonale bestandsmålet for ulv bestemt av Stortinget oppnådd med god margin denne vinteren.

– Alvorlig

Rovviltansvarlig i Norges Bondelag Einar Frogner mener dette er bekymringsfult.

– Den rekordhøye registreringen av ulv i Norge er bekymringsfull og alvorlig. Vi ser at den norske ulvestammen vokser år etter år, selv med lisensfelling og skadefelling.

Det er forventet at det i slutten av denne uka kommer en dom i den såkalte ulverettsaken som pågikk i slutten av april mellom WWF og regjeringen. Norges Bondelag har vært med som partshjelp for regjeringa i denne saken, og Frogner er spent på utfallet av saken kommer til å bli.

– Med rekordmange ulver i Norge er det viktigere enn noen gang at ulveforliket følges opp. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat, sier Frogner.

Annonse

Naturvernorganisasjonen WWF har saksøkt Klima- og miljødepartementet, fordi WWF mener at vinterens vedtak om lisensjakt utenfor ulvesonen og vedtaket om å skyte alle ulvene i Julussa- og Osdalsrevirene er ulovlig og strider mot både Grunnloven, naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen. Denne påstanden har regjeringen avvist.

Frogner mener det er sauebonden som vil bli utrydningstrua dersom det blir mer ulv.

– Enda flere ulv vil gjøre det enda vanskeligere for beitenæringa å ha sau som levebrød. Da blir det sauen og sauebonden som blir utrydningstruet - og ikke ulven - slik det stadig blir hevdet.

Gode registreringsforhold

Stortingets nåværende bestandsmål for ulv i Norge er 4–6 årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Mye snø ga særs gode registreringsforhold i vinter, og resultatene gir et godt bilde av ulvebestanden i Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver innenfor Norges grenser som i vinter, og nesten samtlige individer som ble registrert gjennom sporingene ble også påvist gjennom DNA-analyser av innsamlede prøver i Norge og Sverige. Den norske bestanden av ynglende, stasjonære ulver og valpekull har hatt en mer markert vekst de tre siste årene enn tidligere, forklarer Kindberg.

De fleste ulvene er påvist i eller i kort avstand til forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen, som er i deler av Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold.

Neste artikkel

Ulv drepte 13 sauer i Finnmark – fire rein er også funnet døde