Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordmange jerver felt under lisensfellinga

I løpet av lisensfellingsperioden ble 74 jerv belastet kvotene. Miljødirektoratet vil utover våren vurdere ekstraordinære uttak.

Miljødirektoratet vil vurdere ekstraordinære uttak av jerv utover våren. Foto: Berit Roald / NTB
Miljødirektoratet vil vurdere ekstraordinære uttak av jerv utover våren. Foto: Berit Roald / NTB

59 jerver ble felt av lisensjegere, sju etter vedtak om skadefelling av kommunale skadefellingslag, to ble påkjørt av tog, fem ble felt av Statens naturoppsyn (SNO) etter beslutning om ekstraordinære uttak, mens én ble ulovlig felt.

Alle disse døde jervene er belastet lisensfellingskvoten, som i fellingsperioden mellom 10. september i fjor og 15. februar i år utgjorde 143 jerver fordelt på rovviltregionene.

Annonse

Jervebestanden er over bestandsmålet for alle de regionene som har bestandsmål for jerv, og alle regionale rovviltnemnder har hatt myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling. Siden det i 2017/2018-sesongen ble felt 45 jerver, har uttaket økt for hvert år.

Stortinget har vedtatt at bestandsmålet for jerv skal være 39 årlige ynglinger i landet.

Utover våren vil SNO følge opp kjente og eventuelle nye hilokaliteter for å få oversikt over hvor mange ungekull som fødes. Miljødirektoratet vil utover våren fortløpende vurdere ekstraordinære uttak utført av SNO.

Neste artikkel

Advarer mot storstilt nedskytning av villrein - frykter det virker mot sin hensikt